Přihlaste se do dvoudenní jarní online školy přenositelných dovedností

Tato akce se zaměří na zlepšení vašich schopností v oblasti psaní článků, grantů a životopisů a také na orientaci v procesu získávání místa na fakultě. Poskytneme vám přehled různých formátů pohovorů, se kterými se můžete na své kariérní cestě setkat, a nabídneme vám možnost procvičit si odpovědi na otázky při pohovoru. Kromě toho se budeme věnovat tématům, jako je zapojení veřejnosti, rovnost žen a mužů a efektivní komunikace v akademické a výzkumné sféře.

Jarní škola je zcela zdarma a bude se konat online prostřednictvím Zoomu 9. a 10. května 2024. Je otevřena všem studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia univerzit ze sítě Aurora v rámci oboru STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika).

Chcete-li se zaregistrovat, zašlete prosím e-mail na adresu internationalfarmacia@unina.it do 5. května.

Podrobnosti najdete v PDF.

Spring School Transferable Skill 2024 Flyer

Na UP se připravovala podoba nového mezinárodního studijního programu

Magisterský program, který vybaví studenty digitálními kompetencemi, právními znalostmi i souvisejícími společenskými poznatky, vzniká díky spolupráci UP, univerzit v Neapoli, Innsbrucku a Amsterodamu a dalších institucí v rámci projektu Euridice. Jejich zástupci se sešli na Právnické fakultě UP, která nový joint study programme zaštiťuje, aby mu dali konkrétní obrysy a náplň.

„Naším cílem je, aby jeho absolventi, kteří budou zastávat vysoké pozice v byznysu, politice či ve společnosti, rozuměli digitální společnosti komplexně. Budou tedy například chápat, co je to umělá inteligence a jak funguje, a zároveň budou vnímat její dopad na společnost,“ vysvětluje Anna Bon, hlavní koordinátorka projektu za Vrije Universiteit v Amsterodamu.  

Výuka ve společném studijním programu bude vedena v angličtině hybridní formou. Studenti díky tomu budou získávat znalosti od těch nejlepších odborníků hned z několika univerzit; do projektu jsou však zapojené také další instituce i malé a střední podniky, které jim nabídnou praktické stáže.

„Většina univerzit má nějaké zaměření, proto pro ně může být obtížné připravit široce zaměřené interdisciplinární studium. Propojení více institucí umožňuje pro jeden studijní program získat ty nejlepší odborníky z oblasti informačních technologií, práva i filozofie zároveň,“ říká Hans Akkermans z AKMC, podniku zapojeného do projektu Euridice. „Naše univerzita zapojí například experty na statistiku a datovou vědu či sociologii,“ uvádí příklad Emiliano Grimaldi, koordinátor projektu Euridice na Neapolské univerzitě Fridricha II.

Jedním z klíčových témat třídenního setkání na Univerzitě Palackého proto bylo právě složení interdisciplinárního týmu vyučujících. „Společně jsme také definovali témata, jimž se budou věnovat, a hlavně cílové výstupy a kompetence, které by měli absolventi programu ovládat,“ dodává Anna Bon.

Projekt Euridice byl oficiálně zahájen 1. ledna 2024 a poběží do prosince 2027. Z velké části vznikl díky existujícímu propojení evropských univerzit v síti Aurora, konkrétně její domény Digitální společnost a globální občanství. „Dá se říct, že vznikající program je spin-off konsorcia Aurora 2030 a vystihuje podstatu toho, co má spolupráce přinášet – pomocí vzdělávání proměnit vysoké školství i společnost,“ říká Thomas Baumgartner z Univerzity Innsbruck.

Projekt Euridice původně začal jako společný vzdělávací modul, ale postupně se vyvinul v komplexní magisterský studijní program, což přináší zvýšené nároky na technologickou podporu a také na akreditační procesy. „K částečnému zajištění financování jsme využili program Evropské komise Digitální Evropa. Do budoucna budeme usilovat o zapojení všech partnerských univerzit Aurory,“ poznamenává prorektor pro strategii a vnější vztahy UP Michal Malacka.

„Jsme velmi pyšní, že můžeme být jako Univerzita Palackého součástí tohoto projektu a připravovaného prestižního studijního programu, na kterém se podílejí velmi tvrdě pracující akademici a odborníci. Náš tým se skládá z akademických pracovníků z PF a PřF, administrativně je však podpořen z Aurora Office Rektorátu UP. Mezinárodní vzdělávací aktivity nejsou jen přínosem pro UP, její reputaci a prestiž, ale zejména také podporují multikulturní výměnu, rozvoj interkulturních, profesních a osobnostních kompetencí a inspiraci a vzájemné obohacování,“ říká Markéta Šemberová, koordinátorka projektu Euridice a Aurora Education Developer.

Maxim Tomoszek, proděkan PF UP pro bakalářské a magisterské studijní programy, dodává: „Pro právnickou fakultu jde o synergickou aktivitu k již akreditovanému doktorskému programu Law and Digital Technologies a zároveň o unikátní příležitost spolupracovat se špičkovými zahraničními pracovišti. Společná práce na struktuře programu, cílech jednotlivých modulů a profilu absolventa je velmi inspirativní.“

Přihlaste se na intenzivní letní školu o lidských právech

Chcete prohloubit své znalosti v oblasti lidských práv? Přihlaste se na intenzivní dvoutýdenní letní školu Human Rights Policy Legal Clinic, která se bude konat na Právnické fakultě UP od 1. do 12. července 2024. Získáte hlubší porozumění lidským právům, včetně specifických témat jako jsou lidská důstojnost, svoboda projevu a sociálně-ekonomická práva. Setkáte se s účastníky z různých zemí, což vám otevře nové perspektivy a umožní budovat mezinárodní kontakty. Nečekejte a registrujte se do 15. června 2024.

Letní škola nabízí intenzivní dvoutýdenní program, který je obvykle rozložený do celého semestru. Účastníci získají znalosti v oblasti mezinárodního, evropského a srovnávacího práva lidských práv, a to včetně specifických práv jako je lidská důstojnost, svoboda projevu, sociálně-ekonomická práva a práva na životní prostředí.

Celkový poplatek za účast činí 490 EUR a zahrnuje akademický program a stravování. Studenti z univerzit v síti Aurora, jejímž členem je i Univerzita Palackého, se mohou účastnit akademického programu zdarma. Mohou si však zaplatit volitelný poplatek 180 EUR za stravování.

Během dvou týdnů se účastníci zapojí do interaktivních sezení s odborníky na lidská práva z různých oborů a prostředí (advokáti, soudci, aktivisté za lidská práva), rozvíjejí své znalosti a relevantní dovednosti, které budou využívat po celou dobu letní školy při práci v týmech na analytických projektech politiky lidských práv, počínaje definováním a strukturováním analyzovaného problému, jeho výzkumem a diskusí, prezentacemi a psaním i přijímáním zpětné vazby.

Kompletní informace i odkaz na registraci naleznete na webu.

Nabídněte své kurzy studentům z jiných evropských univerzit

Vyučujete předmět, který je veden v angličtině a online, případně hybridní formou? Nabídněte jej dalším studentům na univerzitách v síti Aurora. Své kurzy pro nadcházející zimní semestr můžete přihlašovat do 28. června.

Evropská univerzitní síť Aurora propojuje vyučující, studenty i výzkumníky napříč zeměmi i univerzitami. Studujícím proto také nabízí možnost studovat předměty na dalších univerzitách – často online formou, která jim umožní zpestřit si jednoduše stávající prezenční studium. Přehled aktuálně nabízených předmětů ze všech univerzit včetně UP najdou na jednom místě v katalogu kurzů Aurora.

Právě těmto zájemcům z různých částí Evropy můžete nabídnout své předměty, které budete v následujícím semestru vyučovat. Získáte tak větší a pestřejší studijní skupinu či nové názory a pohledy během diskuzí.

Nabízené kurzy mohou být určeny bakalářským, magisterským i PhD studujícím. Podmínkou je, aby byly vyučovány v angličtině a online či hybridní/blended formou. Zároveň mají tematicky souviset s jednou z pěti prioritních oblastí, na které se Aurora zaměřuje: 1. udržitelnost a změna klimatu, 2. digitalizace a globální občanství, 3. zdraví a wellbeing, 4. kultura: identita a rozmanitost, 5. sociální podnikavost.

Své kurzy můžete nabídnout do 11. srpna 2024 prostřednictvím tohoto formuláře. Poté se s vámi spojí pracovníci Aurory na UP, kteří s vámi doladí detaily. Následně také zajistí zapsání studentů, kteří si váš kurz vyberou, do STAGu k vašemu předmětu. Na vás bude pouze domluvit se se studenty na zakončení předmětu (obzvlášť pokud budete požadovat jejich osobní přítomnost na zápočtu, prezentaci projektu nebo jiné aktivitě) a poté zapsat jejich hodnocení do STAGu, aby mohli obdržet kredity.

„Ve svém předmětu zaměřeném na aktuální problémy lidských práv jsem velmi přivítal, že jsem měl ve skupině studenty z osmi zemí a s různým akademickým zázemím. Při analyzování lidskoprávních souvislostí problémů jako migrace, přeplněnost věznic nebo změna klimatu nám tato různorodost umožnila nahlédnout problémy neotřelým a inovativním způsobem. Také samotná interakce, sdílení odlišných zkušeností a perspektiv v rámci diverzifikované skupiny, byla hodnocena jako unikátní přínos kurzu,“ sdílí své zkušenosti Maxim Tomoszek z Právnické fakulty UP.

Naučte se komunikovat vědu a inspirujte veřejnost

Není pochyb o tom, že výsledky vědecké práce je potřeba publikovat. Neméně důležité je ale také výzkum a práci vědců a vědkyň popularizovat – tedy přibližovat veřejnosti. Součástí blížícího se festivalu populárně-vědeckých filmů AFO proto budou také dva speciální workshopy komunikace vědy. Povedou je odborníci z Vrije Universiteit Amsterdam, která je partnerem UP v síti Aurora. Studenti i akademici se na ně mohou přihlásit do 15. dubna.

Proč by měla být komunikace vědy neodmyslitelnou součástí práce vědců? Popularizace vědy podporuje dialog a spolupráci mezi vědci a ostatními sektory, jako jsou média, politika, nebo vzdělávání. Zároveň pomáhá zvyšovat vědeckou gramotnost a kritické myšlení veřejnosti a motivuje a inspiruje mladé lidi, kteří se mohou stát budoucími vědci a inovátory.

Umění dialogu: Zlepšete své komunikační a facilitační dovednosti

S pomocí hravé improvizace a divadla si zlepšíte schopnost vést dialog, která vám pomůže při rozhovorech o vědě. Naučíte se aktivně naslouchat, nahlížet na problémy z různých pohledů a vymýšlet nové nápady. Workshop povede Anna Aris, doktorandka z VU Amsterdam, která se zabývá zapojením veřejnosti do vědy a výzkumu. Bude se konat 23. dubna od 13 do 17 hodin v Pevnosti poznání. Registrovat se můžete zde.

Vědecká komunikace pod tlakem: Průvodce vědců pro přežití ve veřejné sféře

Co se stane, když jako vědec vstoupíte do veřejné sféry? Jak se vypořádat s hodnotově podmíněnými diskusemi, silnými reakcemi nebo nedůvěrou? Prozkoumejte možnosti dialogu, abyste se mohli efektivně zapojit do rozhovorů o své práci a významu vědy. Workshop povede Sem Barendse, popularizátor vědy, známý svou prací moderátora v nizozemské televizi a na internetu a také organizováním vědeckých akcí a festivalů na Vrije Universiteit v Amsterdamu. Proběhne 24. dubna od 9 do 12 hodin v Pevnosti poznání. Registrovat se můžete zde.

Podrobnosti najdete v letáku.

Save the date: Konference Role vysokoškolského vzdělávání v budování míru

Aurora Karazin University Peace Education Hub vás zve na pětidenní mezinárodní konferenci “Role vysokoškolského vzdělávání v budování míru”, kterou pořádá oddělení pro mírová a konfliktní studia na Univerzitě v Innsbrucku ve dnech 17. až 21. února 2025.

Cílem této konference je spojit mezinárodní odborníky – akademiky i praktiky z oblasti budování míru – s tvůrci strategií z univerzit sítě Aurora a jejich partnerů a diskutovat o tom, jak se vysokoškolské instituce na Ukrajině i jinde mohou stát hybnou silou míru a udržitelného rozvoje.

Více informací včetně výzvy k předkládání příspěvků najdete již brzy opět na tomto webu.

Jak na společné online vzdělávání ve virtuální třídě?

Jak přinést studentům mezinárodní zkušenosti, i když třeba sami během studia do zahraničí nevyjedou? S tím může pomoci metoda COIL (Collaborative Online International Learning), která umožňuje mezikulturní vzdělávání prostřednictvím online spolupráce mezi učiteli a studenty žijícími v různých zemích. COIL umožňuje spolupracovat velmi flexibilním a kreativním způsobem, který je obzvláště vhodný pro rozvoj společných projektů.

Digitální mezinárodní a společná výuka nám také pomáhá reflektovat klíčové globální otázky a podporovat interkulturní týmové řešení problémů. Proto je pozornost zaměřena na klíčové tematické oblasti, jako je například vzdělávání v oblasti udržitelnosti. 

S metodou COIL se můžete seznámit během online workshopů, které pořádají partnerské univerzity v síti Aurora. Věnovat se budou tomu, jak navrhnout aktivitu COIL, jaké jsou její základní prvky, jak podpořit interkulturní dovednosti studentů, jak nalézt partnera pro společnou výuku nebo jak vytvořit a vyhodnotit zamýšlené výsledky. Workshopy proběhnou v květnu, přihlásit se můžete do konce dubna. Podrobnosti najdete zde.

Už během dubna se můžete seznámit s dalšími vyučujícími a potenciálními partnery ve výuce, kteří používají metodu COIL, během „speed datingu“ COIL Fair, který bude zvláště zaměřen na udržitelnost. Přihlásit se na něj můžete do konce března.

Wikipedie a vědci? Přihlaste se na konferenci o komunikaci vědy

Není pochyb o tom, že v současnosti je Wikipedie jedním z největších a nejnavštěvovanějších zdrojů informací. Její silou i slabinou však je, že její obsah může upravovat kdokoli. Jedinečnou roli v kvalitě a důvěryhodnosti obsahu proto hrají autoři a editoři přímo z řad vědců. Tomu, jak posilovat spolupráci univerzit a Wikipedie v komunikaci vědy, se bude věnovat dubnová konference, na kterou se lze nyní zdarma zaregistrovat.

Vědci a vědkyně z univerzit díky svým odborným znalostem a zkušenostem mohou jedinečným způsobem přispět k vytváření a aktualizování článků na Wikipedii. Mohou také ověřovat a opravovat chyby, dodávat reference a zdroje, rozšiřovat a zlepšovat existující články nebo vytvářet nové články o důležitých tématech, která ještě nejsou pokryta. Tím pomáhají zvyšovat kvalitu a důvěryhodnost informací na Wikipedii a zároveň zpřístupňují aktuální vědecké poznatky širší veřejnosti.

Spolupráce s Wikipedií také může přispět k tomu, aby byla na internetu lépe slyšet skutečná věda, jejíž hlas je dnes často zpochybňován nebo umlčován dezinformacemi, pseudovědou nebo ideologiemi.

Nadcházející konference Enhancing the voice of science on Wikipedia se zaměří na spolupráci mezi univerzitami a online encyklopedií Wikipedie s cílem podpořit komunikaci vědy. Její účastníci se budou zabývat strategiemi přispívání do projektů organizace Wikimedia. Konference se koná za podpory asociace EUPRIO a proběhne od 9. do 11. dubna na Univerzitě Innsbruck v Rakousku.

Podrobnosti o konferenci, program i možnost bezplatné registrace jsou na webu Univerzity Innsbruck.

 

Přihlaste se na letní školy Aurory o výzvách budoucnosti

Evropské univerzity, zapojené do sítě Aurora, organizují během léta různě zaměřené letní školy a kurzy. Díky členství Univerzity Palackého v této síti se jich její studenti mohou často zúčastnit bezplatně. Níže naleznete aktualizovanou nabídku letních škol na rok 2024.

Paříž: AURORA Emerging futures: Societal innovation meets futures studies na Univerzitě Paris-Est Créteil.

Tento dvoutýdenní intenzivní program, pečlivě přizpůsobený pro studenty bakalářského studia, kteří usilují o to, aby měli skutečný dopad na svět, pořádá AEI International School – L’Université Paris-Est Créteil. Začíná 17. června 2024, poskytuje jedinečnou příležitost získat 6 kreditů ECTS a zároveň se ponořit do dynamické oblasti společenských inovací a studií budoucnosti.

Přihlásit se lze do 15. března, více informací najdete na webu. Pro více informací a získání doporučujícího dopisu od UP kontaktujte Marka Sekaninu z kanceláře Aurory na UP (marek.sekanina@upol.cz).


Kodaň: Copenhagen Business School (CBS) Summer University

Stále se můžete přihlásit také na jednu z největších a nejstarších letních škol v Evropě. Připraveno je přes 50 kurzů zaměřených na byznys, podnikání a související témata. Poznejte atmosféru Kodaně a inspirativní mezinárodní prostředí s účastníky z více než 50 zemí. Více zde.


Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam Summer School

Letošní letní škola se uskuteční od 6. července do 4. srpna. Nabízí týdenní nebo čtrnáctidenní kurzy v oborech, jako je mezinárodní právo, věda a politika životního prostředí a statistický výzkum. Profesoři letní školy se s vámi rádi podělí o své znalosti prostřednictvím interaktivních přednášek, skupinových diskusí a praktických úkolů. Podrobnosti najdete zde. Abyste se mohli zúčastnit bezplatně, kontaktujte Marka Sekaninu a Markétu Šemberovou z kanceláře Aurory na UP (marketa.semberova@upol.cz, marek.sekanina@upol.cz).


Důležité informace

1. Pro bezplatnou účast je často potřeba, aby vás před přihlášením nominovala nebo doporučila UP. V tom případě kontaktujte Marka Sekaninu z kanceláře Aurory na UP (marek.sekanina@upol.cz).

2. Za absolvování letní školy můžete získat i ECTS kredity. Pro informaci o tom, zda vám získané kredity následně mohou být uznány do studijního plánu na UP, kontaktujte koordinátora mobilit (Erasmus apod.) na vaší katedře.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit včetně UP, které dohromady mají přes 260 000 studentů. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden velký kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace.

 

Otevřená výzva: krátkodobé mobility pro mladé vědce

Studujete poslední ročník magistra, doktorát, nebo už jste postdoci? Ať tak, či onak, právě vy se můžete ucházet o finanční podporu na zahraniční výjezd. Díky otevřené výzvě aliance Aurora, zaměřené na mladé vědce a vědkyně, se můžete vydat za výzkumem na některou z členských univerzit Aurory. Více najdete na webu aurora.upol.cz.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit, které mají přes 260 000 studentů. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace.  

V aktuální výzvě můžete nezávisle na oboru, který studujete, vyjet na jednu z evropských univerzit, které jsou (stejně jako UP) plnými členy aliance Aurora: University of Iceland, Vrije Universiteit Amsterdam, Universität Duisburg Essen, Universitat Rovira i Virgili, Université Paris-Est Créteil, Universität Innsbruck, Copenhagen Business School nebo University of Naples Federico II. Univerzita Palackého v této výzvě financuje mobility maximálně v délce jednoho měsíce.

Přihlášky a hodnocení žádostí

Plné znění výzvy a všechny podmínky naleznete v tomto PDF (jedná se o Action 3 – short term research secondments for early-stage researchers), které obsahuje i odkazy na přihlašovací formuláře k vyplnění. Přihlášky lze podávat do 30. dubna, následně je zhodnotí Vědecká rada Aurory (Aurora Scientific Council), v němž mají svého zástupce všechny členské univerzity aliance Aurora.

Další otázky zodpoví pracovníci Aurory na L’Université Paris-Est Créteil, která výzvu administruje (aurora@u-pec.fr), případně se můžete obrátit na Mgr. Marii Jadrníčkovou z kanceláře Aurory na Univerzitě Palackého (marie.jadrnickova@upol.cz).