Získejte podporu na projekty nebo letní školy v otevřené výzvě Aurory

Přispět k užší spolupráci mezi evropskými univerzitami by měla nová otevřená výzva aliance Aurora. Na společný mezinárodní projekt v ní lze získat až 25 000 euro. Výzva podporuje také pořádání tematických letních škol, a to částkou do 20 000 eur. Třetí podpořenou aktivitou jsou krátkodobé mobility zaměřené na mladé vědce.

Společné výzkumné projekty

Podporu ve výši až 25 000 euro na dva roky může získat projekt, do nějž se zapojí výzkumníci či výzkumnice alespoň ze tří univerzit, které jsou plnohodnotnými členy aliance Aurora. Cílem je nejen podpořit samotný výzkum, ale také pomoci vzniklému týmu během dané doby připravit projektovou žádost do rámcového programu Horizont Evropa nebo jiných evropských grantových výzev.

Výzkumné týmy mohou být jak jednooborové, tak interdisciplinární. Důležitým kritériem je prohloubení mezinárodní spolupráce napříč univerzitami. Pro nalezení vhodných partnerů lze mimo jiných kontaktů využít existující databáze sítě Aurora: Aurora Research Resources, Aurora Connect Gateway nebo Aurora Doctoral Pool. Rozpočet lze využít dle potřeby na cestování a navazování kontaktů, sdílení informací, získávání přístupu k údajům či provádění předběžného výzkumu.

Tematické letní školy

Na uspořádání letní (či zimní) školy lze ve výzvě získat až 20 000 euro. Podpořeny mohou být krátkodobé (1–2 týdny) školy, které se budou zabývat konkrétním vědeckým tématem (nejde tedy o výuku jazyka či trénink komunikačních dovedností nebo psaní grantových výzev). Podmínkou je, aby přednášky, praktická cvičení nebo konference, které budou jejich součástí, vedli převážně odborníci z univerzit, které jsou plnými členy aliance Aurora (alespoň pět odborníků z nejméně tří univerzit).

Krátkodobé mobility pro mladé vědce

Podpora je určena pro mladé vědkyně a vědce, kteří mohou vyjet za výzkumem na některou z členských univerzit Aurory. Univerzita Palackého v této výzvě financuje mobility maximálně v délce jednoho měsíce. Ucházet se o ni mohou studenti posledních ročníků magisterského studia, doktorandi nebo postdoci.

Přihlášky a hodnocení žádostí

Plné znění výzvy a všechny podmínky naleznete v tomto PDF, které obsahuje i odkazy na přihlašovací formuláře k vyplnění. Přihlášky lze podávat do 30. dubna, následně je zhodnotí Vědecká rada Aurory (Aurora Scientific Council), v němž mají svého zástupce všechny členské univerzity aliance Aurora.

Další otázky zodpoví pracovníci Aurory na L’Université Paris-Est Créteil, která výzvu administruje (aurora@u-pec.fr), případně se můžete obrátit na Mgr. Marii Jadrníčkovou z kanceláře Aurory na Univerzitě Palackého (marie.jadrnickova@upol.cz).

Přihlaste se na dvoutýdenní výzkumný pobyt v Německu

Díky stipendijnímu programu Aurora Fellowship máte možnost vyjet na dva týdny na výzkumný pobyt na Univerzitu Duisburg-Essen. Na letní semestr je připraveno stipendium ve výši až 5 000 euro. Tematicky se bude spolupráce zaměřovat na oblast zdraví a wellbeingu.

Stipendium Aurory pomáhá rozvíjet dovednosti, které umožňují aktivní účast na utváření současných sociálních, politických, environmentálních, ekonomických a zdravotnických změn. Součástí pobytu bude take pronesení veřejné přednášky, která zájemcům z řad veřejnosti srozumitelně představí a vysvětlí zajímavé poznatky z nejnovějších výzkumů týkajících se hlavních výzev současnosti.

Nominace lze zasílat na adresu aurora-alliance@uni-due.de do 15. března 2024. Je třeba zaslat následující dokumenty: životopis nominovaného a zdůvodnění nominace včetně případného nástinu projektu (max. jedna strana).

Přečtěte si kompletní znění výzvy v angličtině.

Společné projekty i nový studijní program přinesla spolupráce mezi univerzitami Aurory

Mobility, financované evropskou univerzitní sítí Aurora, umožnily v období 2022–2023 vědcům, vyučujícím i dalším zaměstnancům navázat spolupráci v zahraničí. Na partnerské univerzity vycestovaly desítky zaměstnanců a zaměstnankyň, svou zkušenost zhodnotili v evaluačním dotazníku.

Zahraničních mobilit se zúčastnili jak pracující z fakult či VŠÚ CATRIN, tak z rektorátu a centrálních jednotek.

Vyučující oceňovali možnost inspirovat se ohledně využívání umělé inteligence ve výuce, které je například na španělské Universitat Rovira i Virgili už běžně rozšířeno. Vyzkoušeli si také výukový nástroj LOUIS, který se již používá i na UP a pomáhá integrovat rozvoj soft skills u studentů během výuky odborných předmětů. Zásadním výstupem, který spolupráce v rámci Aurory přinesla, je projekt EURIDICE, díky němuž vznikne na UP mezinárodní studijní program. Více si o něm můžete přečíst v tomto článku.

„Novinkou jsou také sdílené předměty, které se učí hybridně. Studující ze dvou univerzit si zapíšou jeden společný předmět. Jeden týden se vyučuje na první univerzitě fyzicky a studující druhé univerzity se připojují online. Následující týden se vyučující prohodí a studenti z první univerzity se připojují do fyzické výuky na druhé škole. Vyučujícím, kteří by takovou výuku chtěli vyzkoušet, pomůžeme vám najít vhodné kontakty,“ říká Markéta Šemberová, Aurora Education Developer na UP.

Výjezdy přinesly možnosti dlouhodobé spolupráce rovněž ve vědě a výzkumu, které budou pokračovat i v dalším období. Díky osobnímu kontaktu se zahraničními kolegy se plánují i nové společné mezinárodní projekty, vzniklo několik článků a publikací. Vědci z UP se v praxi naučili novým technikám, které využijí ve svém výzkumu v ČR. Během návštěv univerzit, které jsou, stejně jako UP, členy sítě Aurora, se účastnili také konferencí a workshopů.

Své zkušenosti si vedle vědců a vyučujících vyměňovali i další zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří se ve své práci zabývají se granty, koordinováním mobilit, pomoci studentům se specifickými potřebami či udržitelným rozvojem. Zúčastnili se kurzů a nahlédli pod pokličku fungování podobných oddělení v zahraničí.

V neposlední řadě získali zaměstnanci a zaměstnankyně přehled o možnostech, které univerzitní síť Aurora a evropský program Erasmus+ nabízejí. „V tomto období je k financování mobilit určen primárně program Erasmus+. V týmu Aurory na UP však poskytneme každému zájemci pomoc s vyhledáváním příležitostí k zahraničním mobilitám i možných zdrojů financování. Kromě Erasmu lze například využít i bilaterální dotační programy, jako je Action pro Rakousko nebo DAAD pro Německo, a navštívit naše partnery v síti Aurora – univerzity v Innsbucku a Duisburgu-Essenu,“ říká Marek Sekanina, Aurora Mobility Coordinator na UP.

Přihlaste se na letní školu na Copenhagen Business School

Zapojte se do Copenhagen Business School (CBS) Summer University, jedné z největších a nejstarších letních škol v Evropě. Připraveno je přes 50 kurzů zaměřených na byznys, podnikání a související témata. Poznejte atmosféru Kodaně a inspirativní mezinárodní prostředí s účastníky z více než 50 zemí. Díky partnerství kodaňské školy a UP v síti Aurora je účast zdarma.

Letní škola se zaměřuje na byznys, podnikání, management, leadership, udržitelnost či marketing. Nechybí ani širší témata, jako jsou kulturální studia, problémy globalizace či filozofie vědy. Samozřejmostí je také průběžný nácvik soft skills. Kurzy jsou určené studujícím bakalářského či magisterského stupně.

V nabídce jsou kurzy dlouhé 2, 3 nebo 6 týdnů. Kromě výuky čeká účastníky také další program, zahrnující uvítací setkání, prohlídky Kodaně s průvodcem, dánské lidové tance, celodenní kulturní výlet, komediální večery a mnoho dalšího.

Jak se přihlásit

Přihlášky na letní školu jsou otevřené od 6. února, 12:00. Pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte co nejdřív Marka Sekaninu, koordinátora mobilit Aurora na UP (marek.sekanina@upol.cz). Ten vás obeznámí se všemi náležitostmi a zajistí, že vás UP nominuje jako účastníka. Teprve poté se přihlásíte na webu pořadatele jako „AURORA student“.  

Kompletní informace o škole najdete na jejím webu. 

Call for abstracts: IX Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC)

Ve dnech 6. a 7. června se bude ve španělské Tarragoně konat IX Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC).

Kolokvium podpoří intelektuální výměnu a multidisciplinární dialog, který usnadní diferencované pochopení výzev a příležitostí, které vznikají na průsečíku ochrany životního prostředí a pracovních práv (zdraví a bezpečnost na pracovišti i mimo něj, právo na důstojnou práci, boj proti zhoršování životního prostředí prostřednictvím pracovního práva, právo na rozvoj ekologických dovedností, ekologické kolektivní vyjednávání, ekologická sociální ochrana atd.)

Organizační výbor IX. ročníku TIEC vyzývá k předkládání abstraktů pro ústní a posterovou prezentaci na kolokviu. IX TIEC se bude konat fyzicky, ale vítáni jsou i virtuální účastníci.

Deadline pro zaslání abstraktů je 29. ledna 2024.

Kompletní informace naleznete na webu.

Poznejte Evropu ze všech stran v online předmětu Challenges in Europe

Rozšiřte si obzory v oblasti evropských dějin, politiky, kultury a současných společenských otázek díky online předmětu Challenges in Europe, který se zaměřuje na témata rámovaná 17 cíli udržitelného rozvoje. Vyučovat se bude v od dubna do června jako součást vzdělávacího programu Understanding Europe sítě Aurora.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit včetně UP, které dohromady mají přes 260 000 studentů. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden velký kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace. 

Jste připraveni čelit výzvám udržitelnosti, kterým bude Evropa čelit v 21. století? V rámci předmětu Challenges in Europe si vyberete z řady témat, z nichž každé souvisí s konkrétním cílem udržitelného rozvoje (SDG), a společně se 3–4 spolužáky prozkoumáte případové studie a pod dohledem vyučujícího vypracujete vlastní výzkumný projekt. Společně se pak fyzicky setkáte na konferenci v Amsterdamu v červnu 2024, kde představíte své nápady pro udržitelnější Evropu.

Tento předmět si lze zapsat samostatně, zároveň je součástí vzdělávacího programu Understanding Europe, který síť evropských univerzit Aurora nabízí studentům bakalářského studia všech oborů. Studenti mají jedinečnou příležitost získat multidisciplinární úvod historie, politiky, společnosti, umění a populární kultury Evropy.

Za splnění předmětu obdržíte 5 kreditů (ETCS). Pro informaci o tom, zda vám mohou být uznány do studijního plánu, kontaktujte koordinátora mobilit (Erasmus apod.) na vaší katedře. Výuku zajišťuje Universität Duisburg-Essen. Více informací naleznete na webových stránkách, pro registraci a další podrobnosti kontaktujte Floriana Freitaga (florian.freitag@uni-due.de).

Pro účast na závěrečné konferenci máte nárok na finanční podporu Aurory. Požádat o ni můžete na aurora.up@upol.cz poté, co se na kurz přihlásíte a Universität Duisburg-Essen vás do něj přijme.

Zpestřete si rozvrh předměty z dalších evropských univerzit

Tvorba rozvrhu na letní semestr se blíží! Zkuste letos vyplout z vod UP a zapište si zajímavý předmět na zahraniční univerzitě – třeba o ochraně klimatu, managementu sportu nebo filozofii. Díky členství UP v univerzitní síti Aurora můžete poznat nové lidi ze všech koutů Evropy a vyzkoušet si, jak se učí v zahraničí. Většina kurzů probíhá online nebo hybridně a v angličtině.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit, které mají přes 260 000 studentů. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace.  

Seznam kurzů, do nichž se teď můžete přihlásit, uvádí Aurora Course Catalogue. V nabídce jsou předměty pro studující bakalářského, magisterského i PhD studia. V katalogu najdete o každém předmětu další informace včetně toho, jak si jej zapsat. Za úspěšné absolvování získáte kredity (počet je také uveden v katalogu). Jejich uznávání na UP je podobné jako například u Erasmu, tedy záleží na vašem oboru a podmínkách katedry. Pro informaci o tom, zda vám mohou být započítány do studijního plánu, proto kontaktujte koordinátora mobilit (Erasmus apod.) na své katedře.

Kurz Interdisciplinary Community Service Learning

Jedním z kurzů, které si můžete zapsat a zde jej uvádíme jako příklad, je Interdisciplinary Community Service Learning. Kurz se bude konat od 1. února do 30. června a lze jej studovat zcela online. Je určen magisterským studujícím všech oborů. Jako jeho účastníci totiž budete ve skupinách řešit některou z výzev současného světa, a to každý ze svého odborného pohledu. Jde například o dostupnost bydlení, transformaci energetiky, potravinový systém nebo vytváření měst přístupných všem skupinám obyvatel. Na konci sestavíte zprávu a své návrhy představíte na společném veřejném setkání.

Kurz vyučuje Vrije Universiteit Amsterdam, registrace je otevřená do 31. ledna. Další informace najdete v katalogu kurzů.

Poznejte Evropu ze všech stran v online předmětu Challenges in Europe

V dalším kurzu, který zde zmíníme zvlášť, si rozšíříte obzory v oblasti evropských dějin, politiky, kultury a současných společenských otázek. Jmenuje se Challenges in Europe a zaměřuje se na témata rámovaná 17 cíli udržitelného rozvoje. Vyučovat se bude online v od dubna do června jako součást vzdělávacího programu Understanding Europe sítě Aurora.

Podívejte se do katalogu kurzů na kompletní nabídku.

Přednáška o interakcích mezi rostlinami, parazity a symbionty

Připojte se k 12. 12. od 14 hodin k online přednášce prof. Sigridy Neuhauserové (University of Innsbruck) v rámci Aurora Fellowship, která se na interakce zaměří pohledem ekologie, biodiverzity a molekulární biologie. Více zde.

V rámci fytopatologie vědci studují interakce mezi viry, bakteriemi, houbami nebo jinými chorobami a jejich rostlinnými hostiteli, přičemž se zaměřují na složité vztahy mezi těmito mikroorganismy a rostlinami. Roste však počet eukaryotních mikroorganismů nepatřících mezi houby a oomycety – často označovaných také termínem protisté – které vytvářejí složité biotické interakce s fotosyntetizujícími hostiteli včetně rostlin a makro a a mikrořasami, které jsou hojně rozšířené a různým způsobem ovlivňují životní prostředí. Protože naše chápání rozmanitosti těchto parazitů je teprve na začátku, stále ještě nevíme dobře, jak se s nimi vypořádat a dobře rozumět způsobům, jakými interagují se svými hostiteli. Na příkladu nádorovek (Phytomyxea) budou zdůrazněny mezery v biologické rozmanitosti. Phytomyxea si vyvinuly jedinečný způsob interakce se svým hostitelem, který znesnadňuje jejich kontrolu pomocí přístupů určených pro jiné mikroorganismy.

Přednáška se uskuteční online na platformě Zoom.

Plakát k přednášce.

UP patří v QS Sustainability Rankings 2024 mezi TOP 200 univerzit v oblasti Governance

Univerzita Palackého si v QS Sustainability Rankings 2024, žebříčku zaměřeném na udržitelnost, vylepšila oproti loňskému roku svou pozici, a to i přes dvojnásobný nárůst hodnocených univerzit. Zároveň se zařadila mezi TOP 200 univerzit v oblasti Governance a mezi TOP 500 univerzit patří v Social Impact.

Žebříček QS Sustainability Rankings byl poprvé zveřejněn v loňském roce a zaměřuje se na srovnání univerzit v rámci udržitelnosti svého fungování. Jelikož byly v loňském roce výsledky tohoto žebříčku částečně promítnuty i do světového QS World University Rankings, vzrostl o tento žebříček zájem a v letošním roce je do něj zapojeno dvakrát více univerzit než v roce minulém. Oproti loňskému roku navíc došlo k úpravě metodiky, jejíž součástí je mimo jiné také rozdělení hodnocení do třech základních kategorií, oproti původním dvěma loňským. Jednotlivé kategorie a jejich váha na výsledné hodnocení jsou uvedeny v tabulce níže:

Hodnocení QS Sustainability Rankings je kombinací vstupních dat od zapojených univerzit, společně s daty společnosti Elsevier, veřejně dostupnými národními statistikami či například hodnocením třetích stran.

I přes dvojnásobný nárůst počtu hodnocených univerzit si Univerzita Palackého v Olomouci dokázala vylepšit svou pozici na celkovou 422. příčku, která je tvořena jako výsledné hodnocení výše uvedených tří kategorií. Vůbec nejlépe si Univerzita Palackého vedla v oblasti Good Governance (187. pozici), která se na základě deseti konkrétních ukazatelů zaměřuje na řízení a správu univerzity. Mezi českými univerzitami drží v této oblasti třetí místo, mezi partnery z aliance Aurora dokonce místo druhé.

V rámci hodnocení Social Impact je univerzita hodnocena na základě 5 indikátorů zaměřujících se na rovnoprávnost, transfer znalostí, vzdělávání, zaměstnanost či wellbeing. V sekci Social Impact patří UP 488. příčka, přičemž jejími nejlépe hodnocenými indikátory v oblasti sociálního vlivu jsou Health & Wellbeing (221. místo) hodnotící závazek instituce zlepšovat zdraví a pohodu lidstva jako takového (prostřednictvím výzkumu) a vlastních zaměstnanců a studentů a Knowledge Exchange (333. místo) vypovídající o tom, jak instituce spolupracují ve výzkumu, sdílejí znalosti a podněcují růst vzdělávání. Indikátor Health & Wellbeing má Univerzita Palackého zároveň nejlepší v celé ČR.

Poslední hodnocenou kategorií je Environmental Impact, ve kterém patří olomoucké univerzitě 539. pozice. Tato environmentálně zaměřená oblast je postavena na třech indikátorech hodnotících udržitelnost, výuku a výzkum. Zde si UP nejlépe vedla v Environmental Sustainability (409. místo). Největší slabinou je naopak indikátor zaměřující se na Environmental Education, který hodnotí, zda absolventi a odborné práce v oborech věd o Zemi, mořích a environmentálních věd mají v komunitě dobrou reputaci a zda jsou součástí kurikula témata udržitelnosti. Univerzita již v této oblasti chystá opatření v podobě přípravy dvou nových studijních programů s environmentálním zaměřením.

Zatímco v loňském vydání žebříčku Sustainability Rankings 2023 byly hodnoceny pouze 4 české univerzity, do hodnocení pro rok 2024 je zahrnuto hned 10 českých univerzit. Jedničkou je pro letošek Masarykova univerzita, která překvapivě přeskočila i tradiční českou jedničku, Univerzitu Karlovu. Následuje třetí místo České zemědělské univerzity v Praze, které není vzhledem k jejímu zaměření nikterak velkým překvapením. Čtvrté místo patří Univerzitě Palackého v Olomouci, a to nejen v českém srovnání, ale také mezi partnerskými univerzitami z aliance Aurora.

„Vylepšení umístění v QS Sustainability Rankings 2024 i přes dvojnásobný počet hodnocených univerzit je pro nás potvrzením, že v oblasti udržitelnosti jdeme správným směrem, máme dobře nastavené strategie a akční plány a zároveň také měřitelné cíle, kterých postupně dosahujeme. Určitě se ale musíme zlepšit v reputaci, ve které stále nemáme dostatečný počet hodnoceni ze strany partnerů, a tím máme v některých ukazatelích prostor pro zlepšení, na kterém v příštím roce zapracujeme,“ uvedla Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje na UP.

Absolutní světovou špičkou jsou dle hodnocení kanadská University of Toronto, americká University of California, Berkeley a britská The University of Manchester. Kompletní výsledky jsou zveřejněny na tomto webovém odkazu.

Poznejte svět jako ambasador univerzitní sítě Aurora

Chcete si rozšířit obzory, poznat studenty z celé Evropy a rozvíjet se? Díky tomu, že je UP členem evropské univerzitní sítě Aurora, se můžete stát součástí mezinárodní komunity studentů a vydat se online i osobně na akce, které vás posunou dál na osobní i profesní rovině.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit, které mají přes 260 000 studentů. Chtějí posunout evropské vysoké školství dál a společně fungovat jako jeden kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace.  

Aktuálně se můžete stát studentským velvyslancem nebo studentským šampionem v rámci Aurora Student Schemes. Přečtěte si, co vás čeká, přihlaste se do 31. prosince 2023 a zúčastněte se aktivit, které budou probíhat od ledna do června 2024. Budete mít také šanci zúčastnit se únorové studentské konference aliance Aurora ve španělské Tarragoně.

Přihlásit se můžete na dvě pozice:

  1. Student Ambassador

Pokud se chcete stát součástí mezinárodní komunity studentů, bude pro vás ideální role studentského ambasadora Aurory. Budete mít možnost účastnit se různých online i osobních akcí společně se studenty ze všech univerzit Aurory. Připraveno bude několik mezinárodních workshopů, které podpoří váš osobní a profesní rozvoj.

Vaše cesta ambasadora Aurory začne na studentské konferenci sítě Aurora, kde se dozvíte vše o Auroře a setkáte se s vrstevníky z celého světa.

  1. Student Champion

Tato role je vytvořena speciálně pro studenty a studentky, kteří chtějí udělat ještě něco navíc. V návaznosti na to, co se dozvíte během studentské konference, budete kromě společných aktivit poskytovaných studentským ambasadorům Aurory přímo pracovat na klíčových tématech v síti Aurora.

Studenti, kteří nashromáždí alespoň 15 hodin kombinované účasti ve společném programu a pracovních skupinách, získají certifikát Aurora Student Champion.

Zaregistrujte se do 31. prosince 2023 pomocí formuláře a získejte přístup ke všem možnostem, které spolupráce v síti Aurora nabízí!