Zúčastněte se online předávání cen za projekty v oblasti sociálních výzev

Zúčastněte se slavnostního online ceremoniálu s předáváním cen za projekty, postavené na platformě SEISMIC. Podpořte zapojené studenty z univerzit v síti Aurora, kteří vyvíjejí podnikatelská řešení sociálních, environmentálních a ekonomických výzev, a seznamte se s jejich projekty. Ceremoniál proběhne 29. listopadu 2023 v 16:00 na MS Teams.

Buďte při tom, když budou odhaleny tři nejlepší projekty, a nechte se inspirovat tím, jak studenti řeší společenské výzvy. Od posledního slavnostního vyhlášení bylo vytvořeno více než 90 projektů, do nichž se zapojilo 265 lidí z celého světa. Jsou mezi nimi studenti Aurory, kteří navštěvují kurzy SEISMIC na Islandské univerzitě, Università degli Studi di Napoli Federico II a Copenhagen Business School a snaží se o smysluplnou změnu v naší společnosti. Projekty pocházejí například z Nizozemska, Německa, Španělska, Dánska, Indie, Peru, Maroka, Nigérie, Brazílie, Filipín a Spojených arabských emirátů.

Letos představíme projekty, které se zabývají širokou škálou sociálních problémů, jako je uhlíková stopa, rychlá móda, osamělost, bezdomovectví, snižování populace včel, mikroplasty v oceánech, znevýhodněná mládež, biodiverzita, uprchlictví z Ukrajiny, vysoké nájemné, nakládání s odpady, skladování energie, duševní zdraví, genderová nerovnost, digitální propast a další.

Cílem platformy SEISMIC je pomoci studentům a začínajícím podnikatelům identifikovat výzvy, vyvinout řešení a poskytnout podporu těm, kteří jsou připraveni své nápady realizovat, vytvářením živé komunity, nabídkou hloubkového mentoringu a poskytováním zajímavých příležitostí prostřednictvím soutěží o nejlepší sociální podnikatelský model.

Univerzitní síť Aurora při olomouckém setkání plánovala společnou budoucnost

Univerzita Palackého se úspěšně zhostila jednání evropské univerzitní sítě Aurora. Historicky poprvé se v Olomouci sešlo přes 200 zástupců 18 vysokých škol. Po dobu třídenního setkání Aurora Olomouc Biannual 2023 se jejich představitelé věnovali především budoucímu společnému směřování. Během setkání bylo také podepsáno Memorandum o porozumění a dohoda MAMA, které usnadní sdílení výzkumné infrastruktury a poskytnou rámec pro výměnné pobyty.

Klíčovým tématem celého setkání bylo zhodnocení dosavadní činnosti Aurory a vlivu evropských univerzit na budoucnost vyššího vzdělávání v Evropě. Úspěšný průběh právě ukončené pilotní fáze zajistil alianci finanční podporu od Evropské komise na další čtyři roky. „Konference Aurora Olomouc Biannual úspěšně završila základní tříleté období společné práce. Členové vedení jednotlivých univerzit i jejich zaměstnanci a studenti se mohli v Olomouci potkat, seznámit se a společně diskutovat. Ve třech debatních panelech jsme si se zástupci Evropské komise a dalších aliancí, jako je 4EU+ (Univerzita Karlova), aliance EDUC (Masarykova univerzita) a Allianza 4 Universidades (sdružení čtyř španělských univerzit), vyměnili informace o strategickém rozvoji, studentských záležitostech či o tom, jak sladit vzdělávání, výzkum a třetí roli – služby společnosti,“ řekla Selma Porobić, institucionální koordinátorka Aurory na UP.

Prezident sítě Aurora Jón Atli Benediktsson, rektor Islandské univerzity, přivítal a představil také dva nové partnery: Université Paris-Est Créteil (UPEC), která od nové fáze získala plné členství, a americkou Minnesotskou univerzitu, jež jako globální partner rozšiřuje působnost sítě i za hranice Evropy. „Zvláštním potěšením bylo uvítat na setkání také vedení, zaměstnance a studenty čtyř přidružených partnerských univerzit na Slovensku, Ukrajině, v Bulharsku a Severní Makedonii,“ dodala Selma Porobić.

Zajistit, aby mohli studenti a zaměstnanci jednoduše využívat nabídky univerzit napříč Evropou – tedy vyjíždět na studijní a výzkumné pobyty – pomůže nová dohoda o mobilitách MAMA (Multilateral Aurora Mobility Agreement). Podepsáno bylo také Memorandum o porozumění týkající se sdílení infrastruktury a zdrojů. Jeho účelem je usnadnit výzkumnou spolupráci v rámci konsorcia a poskytovat přístup výzkumným pracovníkům a akademikům z aliance ke sdíleným zdrojům partnerů.

 

 

 

 

 

 

Setkání se věnovalo také udržitelnosti, o níž se hovořio v samostatném diskuzním panelu, nebo inkluzivitě ve vyšším vzdělávání. Na tu se zaměřují členové Studentské rady Aurory (Aurora Student Council) – v Olomouci je přivítal student FF UP Hanuš Patera, který byl nedávno zvolen jejím prezidentem. „Do Olomouce přijelo šestnáct z osmnácti členů studentské rady. Jsem velmi hrdý na aktivní zapojení studentů do konference, bylo to pro nás několik velmi produktivních dní. Díky společnému setkání jsme sestavili prohlášení, který blíže identifikuje cíle a směřování naší studentské rady, a začali pracovat na strategickém plánu činnosti. V rámci konference jsme také jako studenti měli svůj vlastní panel Toward student-centered European University Alliances. V něm jsme představili téma, na něž se v tomto akademickém roce soustředíme, což je inkluzivita ve vzdělávání. Upozornili jsme publikum na jisté mezery, které jednotlivé univerzity v této oblasti mají. U Univerzity Palackého je to například absence jakýchkoliv dat z oblasti genderu, socioekonomického statusu či původu u studentské populace,“ popsal Hanuš Patera.

Součástí programu byly i veřejné workshopy pro vyučující. Ti se dozvěděli, jak učit ve virtuální mezinárodní třídě díky metodě COIL nebo jak s využitím nástroje LOUIS při odborné výuce rozvíjet u studentů také soft skills.

Účastníci konference Aurora Olomouc Biannual 2023 si také prohlédli různá místa Univerzity Palackého i města Olomouce. Červený kostel Vědecké knihovny Olomouc hostil uvítací setkání, rozloučení proběhlo v Arcibiskupském paláci. Připraveny byly i komentované prohlídky města či návštěva Vlastivědného muzea spojená s networkingem.

Z plenárních sekcí a diskuzních panelů vznikl záznam, který je dostupný na YouTube: 

🎥 17/10/2023 –  Den 1

🎥 18/10/2023 –  Den 2

📷 Zde se můžete podívat na výběr fotografií a aftermovie. Ke stažení je také kompletní fotogalerie.

Novým prezidentem Studentské rady sítě Aurora je olomoucký student Hanuš Patera

Nedílnou součástí evropské univerzitní sítě Aurora je i studentská rada Aurora Student Council (ASC). Cílem jejích zástupců je hájit zájmy a práva studentů a studentek a zajišťovat, aby se zapojovali do jednání s jednotlivými členy i vrcholovým managementem. Jejím prezidentem se v letošním roce stal olomoucký student Hanuš Patera, který na UP studuje bakalářský obor psychologie. Jeho zapojení do aliance i činnost studentské rady představujeme v krátkém rozhovoru.

Mohl byste nám prosím krátce představit sebe i své zapojení v Auroře?

Je mi 23 let, původem jsem z Příbrami ve středních Čechách. Jako absolvent International Baccalaureate Diploma (IB DP) mám vášeň pro internacionalizaci vzdělávání a propojování studentů napříč národy a kulturami. V současné době studuji bakalářský obor psychologie na UP. V Auroře jsem zapojen již od roku 2020. Je to jedna velká jízda! Začínal jsem jako účastník programu Student Schemes Champion během svého prvního roku studia na univerzitě. V následujícím akademickém roce jsem vstoupil do Aurora Student Council (ASC), ve které se od té doby angažuji. Minulý rok jsem byl Vice President v ASC, a letos mám tu čest zastupovat studenty v Auroře jako President ASC.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Jako prezident Aurora Student Council (ASC) za svůj dosavadní největší úspěch považuji konferenci Aurora Olomouc Biannual, která v Olomouci proběhla v polovině října. Šestnáct z momentálních osmnácti členů Aurora Student Council přijelo do Olomouce právě za účelem společné práce na Aurora projektech. Musím říct, že jsem velmi hrdý na aktivní zapojení studentů do programu konference. Bylo to pro nás pár velmi produktivně strávených dnů.

Čemu jste se během setkání ve studentské radě věnovali?

Již v rámci prvního dne konference jsme během našeho Student Council Meeting složili dohromady tzv. mission statement, který blíže identifikuje cíle a směřování naší studentské rady. Je celkem obsáhlý, hlavní zprávou nicméně je nutnost zapojení studentů do všech částí Aurora a s tím spojené hájení studentských práv a zájmů.

Dále jsme se rozhodli vybudovat strategický plán, který pokryje následující čtyři roky fungování studentské rady v programu Aurora. Na tomto plánu jsme začali pracovat již během konference. Ve spolupráci s jednotlivými členy aliance a vrcholovým managementem hodláme představit milníky, které pomohou blíže ustanovit fungování Aurora Student Council v nadcházející druhé fázi projektu, a díky kterým budeme moci lépe koordinovat vzájemná očekávání.

Jaké konkrétní výzvy čekají studentskou radu v tomto akademickém roce?

V rámci konference jsme jako studenti měli vlastní panel s názvem Toward student-centered European University Alliances, v němž jsme se věnovali našemu aktuálnímu tématu, jímž je je inkluzivita ve vzdělávání. Upozornili jsme publikum na jisté mezery, které jednotlivé univerzity v této oblasti mají. U Univerzity Palackého je to například absence jakýchkoliv dat co se týče genderu, socioekonomického statusu či původu u studentské populace. Také jsme představili cíle ASC v této iniciativě, kterými jsou mapování problematiky na každé partnerské univerzitě a identifikování alespoň jednoho kroku, kterým můžeme danou situaci zlepšit. Během studentského panelu jsme také představili práci ASC za uplynulý rok, jejímž výsledkem je list kontaktů pomoci v oblasti duševního zdraví na každé partnerské univerzitě, který bude již brzy dostupný na webu aurora-universities.eu.

Můžete na závěr přiblížit, co dalšího už vám pozice prezidenta studentské rady přinesla?

Díky mé roli prezidenta ASC jsem měl možnost prezentovat studentské zájmy v rámci panelu o budoucnosti European Universities Initiative společně s Vanessou Debiais-Sainton, vedoucí Education policies and programme v rámci Evropské komise, či Thomasem Estermannem, vedoucím European Universities Initiative v Bruselu. Aurora bere studentské zapojení velmi vážně, a i díky tomu jsem byl pozván na setkání se všemi rektory z jednotlivých partnerských univerzit, kde jsem zastupoval hlas studentů.

Krátkodobé výzkumné pobyty ve Francii pro doktorandy

Využijte možnosti vyjet na výzkumný pobyt na francouzské univerzity. Navštívit můžete například pařížskou Université Paris-Est Créteil (UPEC), která je od letošního podzimu novým partnerem UP v alianci Aurora.

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou „Barrande Fellowship Programme“. Určený je studentům a studentkám doktorského studia ve všech oborech.

Program nabízí stipendia na podporu krátkých výzkumných pobytů (1–3 měsíce) či studia pod dvojím vedením (cotutelles). Studenti musím být zapsáni buď na české univerzitě (pro mobilitu ve Francii), nebo na francouzské univerzitě (pro mobilitu v České republice).

Přihlášky můžete posílat do 28. ledna 2024. Veškeré informace o programu a procesu podávání žádostí naleznete v Pokynech pro podávání žádostí (jak pro krátkodobé výzkumné pobyty, tak pro studia pod dvojím vedením). Dne 9. listopadu 2023 proběhnou také dvě online informační schůzky o programu. Více informací najdete na webu Francouzského institutu.

Na UP se jedná o budoucnosti vysokého školství v Evropě, začalo setkání Aurora Olomouc Biannual 2023

Zástupce patnácti univerzit zapojených do aliance Aurora hostí poprvé v historii jejího členství Univerzita Palackého. Jedním z klíčových témat setkání Aurora Olomouc Biannual 2023 je směřování aliance v následujících letech. Velký důraz je kladen také na otázky udržitelnosti.

Setkání zahájil rektor UP Martin Procházka. „Je pro mě velkou ctí přivítat v Olomouci všechny účastníky Aurora Biannual. Bylo mým osobním přáním propojit toto setkání s oslavami 450. výročí olomoucké univerzity,“ řekl rektor. Zdůraznil, že díky úspěšnému průběhu dosavadní fáze získala aliance dobré hodnocení Evropské komise a dosáhla financování na další roky. „Rád bych při této příležitosti poděkoval celému týmu Aurory, který toto setkání připravil,“ dodal Martin Procházka.

Na půdě právnické fakulty přivítal hosty i děkan Václav Stehlík: „Doufám, že si užijete nejen debaty a diskuze, ale také prostředí právnické fakulty, univerzity i celé Olomouce.“ Slova se ujal také prezident aliance Aurora a rektor University of Island Jón Atli Benediktsson. „V roce 2016, když jsme v Amsterodamu pořádali první setkání, Aurora neměla ani jméno – dnes se takto scházíme popatnácté. Být tu navíc v roce výročí 450 let univerzity je opravdu fantastické,“ řekl prezident aliance Aurora.

Setkání Aurora Olomouc Biannual 2023 probíhá do 18. října a je živě streamováno. Program a odkazy jsou k dispozici na webu Aurory.

Jak učit ve virtuální mezinárodní třídě nebo rozvíjet soft skills

Součástí setkání Aurora Olomouc Biannual, během nějž se 17.–18. října v Olomouci setkají zástupci univerzit v alianci Aurora, budou také otevřené, volně přístupné workshopy. Věnovat se budou společné mezinárodní výuce ve virtuální třídě, virtuálním výměnám nebo způsobům, jak u studentů při výuce odborných seminářů rozvíjet také soft skills.

COIL: Společné online vzdělávání ve virtuální třídě

Jak přinést studentům mezinárodní zkušenosti, i když třeba sami během studia do zahraničí nevyjedou? S tím může pomoci metoda COIL (Collaborative Online International Learning), která umožňuje mezikulturní vzdělávání prostřednictvím online spolupráce mezi učiteli a studenty žijícími v různých zemích. COIL umožňuje spolupracovat velmi flexibilním a kreativním způsobem, který je obzvláště vhodný pro rozvoj společných projektů. Digitální mezinárodní a společná výuka nám také pomáhá reflektovat klíčové globální otázky a podporovat interkulturní týmové řešení problémů. Proto je pozornost zaměřena na klíčové tematické oblasti, jako je například vzdělávání v oblasti udržitelnosti. 

Přijďte se seznámit s metodou COIL i její úlohou v budoucí spolupráci mezi univerzitami v Auroře na setkání, které proběhne 17. října od 16 do 17 hodin v malém sále I právnické fakulty (budova B). Pro účast se registrujte ve formuláři.

 

LOUIS: Jak při odborné výuce rozvíjet u studentů také „soft skills“

Jak při výuce jakéhokoliv předmětu rozvíjet u studentů zároveň další dovednosti, jako jsou informační gramotnost, kreativita nebo týmová spolupráce? Vyučujícím všech zaměření s tím pomůže nový vzdělávací nástroj LOUIS, který pomáhá jednoduše upravit anotace a sylaby jejich předmětů a zakomponovat do výuky takové postupy a aktivity, jež nejlépe podpoří primární náplň a charakter předmětu.

Workshop k nástroji LOUIS můžete navštívit 18. října od 14:30 do 16:30 v místnosti K21 právnické fakulty (budova B).

 

Kulatý stůl: Aurora Competences Framework

U kulatého stolu se bude diskutovat o potřebě další integrace tří složek kompetenčního rámce Aurora (Aurora Competences Framework – ACF) LOUIS, BEVI a SEISMIC, a to jak mezi sebou, tak s osobami odpovědnými za zajišťování kvality. Jak zaručit, že ACF usnadní růst, učení a rozvoj, aby pomohl studentům a vyučujícím převést jeho výsledky do nových osobních a kolektivních cílů? Jak v dlouhodobém horizontu zaručit, že aliance Aurora bude mít k dispozici dostatečné množství a kvalitu dat, aby bylo možné nade vši pochybnost prokázat změny, které si přejeme uskutečnit?

Kulatý stůl proběhne 17. října od 16:00 do 17:00 v malém sále II právnické fakulty (budova B). Pro účast se registrujte ve formuláři.

Evropské univerzity budou na UP diskutovat o budoucnosti aliance Aurora i vysokoškolského vzdělávání

Historicky poprvé bude Univerzita Palackého hostit rektory a další zástupce evropských univerzit zapojených do aliance Aurora. Kromě zhodnocení uplynulého období se 17. a 18. října budou věnovat především plánům do budoucna, konsorcium totiž letos získalo podporu na další čtyři roky. Během Aurora Olomouc Biannual 2023 se také sejde studentská rada a proběhnou otevřené workshopy zaměřené na výuku.

„Těší nás, že můžeme v Olomouci přivítat naše kolegy z osmi vynikajících partnerských univerzit. Díky členství v alianci Aurora hraje Univerzita Palackého ve vývoji evropského vysokého školství důležitou roli. Vzhledem k tomu, že aliance získala finanční podporu na další 4 + 2 roky, bude klíčovou náplní jednání na olomouckém setkání právě podoba tohoto druhého období. Během něj chceme ještě více prohloubit spolupráci univerzit a přinést nejen našim studentům i zaměstnancům nové příležitosti v době, kdy se vzdělávání v Evropě rychle proměňuje,“ řekl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP.

První den setkání bude proto věnován nejdříve zpětnému pohledu na právě končící pilotní fázi Aurory a následně výhledům do budoucna. Spolu s hosty z ostatních univerzit uplynulé období zhodnotí i prorektorka pro vědu a výzkum UP Lucie Plíhalová. Debatovat se dále bude o vlivu evropských univerzit na budoucnost vysokého školství v Evropě a roli, kterou v něm hraje konsorcium Aurora. Další diskuzní panely se dotknou aktuálních témat, jako je udržitelnost či vyvažování společenské odpovědnosti, výuky a výzkumu.

Během dalších jednání se vedení aliance setká s rektory zapojených univerzit. Ve studentském klubu budou jednat také členové Studentské rady aliance Aurora, které v Olomouci přivítá její nedávno zvolený prezident Hanuš Patera z UP. „Společně s kolegy se zde v Olomouci budeme snažit o to, aby byl hlas studentů co nejvíce slyšet napříč celou aliancí. V rámci tohoto akademického roku se budeme soustředit na inkluzi ve vyšším vzdělávání. Budeme upozorňovat na mezery, které jednotlivé univerzity v oblasti diverzity a inkluze mají, a nabízet realistická řešení, jak se v těchto oblastech posunout dál. Pojetí inkluze se na každé univerzitě v alianci značně liší, takže práce to bude opravdu různorodá. Dále se pak budeme snažit o propagaci možností, které aliance Aurora studentům nabízí, ať už se jedná o program Student Schemes, krátkodobé výměnné pobyty, či možnost absolvování vybraných předmětů na jedné z partnerských univerzit,“ říká Hanuš Patera.

Součástí programu budou i veřejné workshopy. Vyučující se při nich dozvědí, jak učit ve virtuální mezinárodní třídě nebo jak při odborné výuce rozvíjet u studentů také soft skills. Podrobnosti o workshopech i registrační formuláře jsou dostupné na webu Aurory.

Účastníci Aurora Olomouc Biannual 2023 poznají nejen kolegy z jiných univerzit, ale i různá místa Univerzity Palackého i města Olomouce. Červený kostel Vědecké knihovny Olomouc bude hostit uvítací setkání, rozloučení proběhne v Arcibiskupském paláci. Připraveny jsou i komentované prohlídky města či návštěva Vlastivědného muzea spojená s networkingem.

Kdo tvoří Auroru?

Konsorcium Aurora 2030 tvoří University of Iceland (UIce), Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), University of Innsbruck (UIBK), University of Duisburg-Essen (UDE), Copenhagen Business School (CBS), Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Universitat Rovira i Virgili (URV), Université Paris Est Creteil (UPEC) a University of Napoli Federico II (UNINA), jakož i sedm přidružených akademických a neakademických partnerů včetně University of East Anglia (UEA), South-West University „Neofit Rilski“ (SWUNR), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJSK), University of Tetova (UT), Kharkiv National University, Evropského fóra Alpbach a Informačního centra pro akademickou mobilitu a ekvivalenci (CIMEA), kteří dohromady pokrývají 13 zemí.

Webinář: Jak univerzity podporují vědecky založené start-upy?

Zveme vás na druhý z webinářů ze série „V rozhovoru s…“, v němž odborníci z institucí aliance Aurora představí své pohledy na aktuální a relevantní otázky a výzvy v oblasti výzkumu a inovací.

Webinář bude konat ve středu 4. října 2023 v 11:00 hodin a má název Role univerzitních holdingů v podpoře start-upů založených na vědě. Akce proběhne jako hybridní webinář, na místě na Aurora Innsbruck Staff Week BIP a virtuálně prostřednictvím Zoomu.

Sara Matt, vedoucí oddělení transferu univerzity v Innsbrucku, a Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, vedoucí Oddělení inovací Islandské univerzity, se podělí o své zkušenosti s tím, jak jsou univerzitní holdingy zřizovány na jejich univerzitách, jaké mají cíle a zda je dosáhly. Dotknou se také toho, jakým problémům univerzity čelily nebo čelí při zřizování svých holdingů.

Tato online akce je určena pro všechny, kteří se zajímají o výzkum a inovace ve vysokém školství. Akce je zdarma, ale vyžaduje registraci. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím vyplňte tento registrační formulář do 30. září 2023.

Kurz pro vyučující poradí, jak při odborné výuce rozvíjet u studentů také „soft skills“

Jak při výuce jakéhokoliv předmětu rozvíjet u studentů zároveň další dovednosti, jako jsou informační gramotnost, kreativita nebo týmová spolupráce? Vyučujícím všech zaměření s tím pomůže nový vzdělávací nástroj LOUIS. Pedagogové se s ním nyní mohou seznámit v kurzu, který vznikl za spolupráce UP a Universität Duisburg-Essen v alianci Aurora.

Nejen odborné vědomosti, ale i další osobnostní a akademické kompetence často rozhodují o úspěšnosti při studiu a práci. Absolventi univerzity by proto – vedle znalosti svého oboru – měli umět kriticky myslet, zhodnotit sami sebe nebo se dobře písemně vyjadřovat. Mnohem efektivnější než věnovat těmto dovednostem samostatný kurz je využívat je cíleně při výuce běžných odborných předmětů.

V rámci aliance Aurora proto vznikl nástroj LOUIS (Learning Outcomes in Universities for Impact in Society), který pomůže vyučujícím jednoduše upravit anotace a sylaby jejich předmětů a zakomponovat do výuky takové postupy a aktivity, jež nejlépe podpoří primární náplň a charakter předmětu.

„Ať již po obsahové stránce studenty učíme cokoli, vždy jsou v tom přítomny i obecné akademické kompetence. Typicky půjde o čtení, kritické myšlení, řešení problémů, informační gramotnost nebo týmovou práci. Cílem nástroje LOUIS i kolem něj postaveného semestrálního kurzu je dát vyučujícím, kteří nemají s výukou kompetencí větší zkušenosti, do ruky efektivní a ihned použitelný nástroj, který jim umožní ty kompetence, které s jejich předmětem souvisejí nebo jsou v něm v nějaké míře již obsaženy, cíleně rozvíjet,“ říká Maxim Tomoszek z Právnické fakulty UP, garant a jeden z lektorů kurzu.

Seznámit se s LOUISem mohou pedagogové během sedmi setkání v průběhu zimního semestru. Během kurzu se inspirují příklady předmětů, které již byly podle tohoto vzdělávacího nástroje upraveny. Poté, co vyučující zvolí kompetence, které chce u svých studentů rozvíjet, mu nástroj LOUIS pomůže stanovit jasné deskriptory – cíle a výsledky, kterých je potřeba dosáhnout. Jak studenti, tak učitelé tedy přesně vědí a mohou zhodnotit, jak při rozvoji dovedností během semestru postupují a co je potřeba pro to, aby se posunuli dále.

Kurz bude probíhat převážně online formou ve spolupráci s Universität Duisburg-Essen. Při jednotlivých lekcích bude část probíhat společně online a část odděleně. Díky tomu bude možné porovnávat rozdíly mezi oběma univerzitami a inspirovat se a zároveň diskutovat o detailech v kontextu dané univerzity. Všichni účastníci kurzu se navíc budou moci fyzicky potkat během Aurora Biannual – setkání univerzit zapojených do aliance, které bude Univerzita Palackého hostit 17.–18. října.

Vedení kurzu se ujmou dr. Maxim Tomoszek z Právnické fakulty UP, prof. Florian Freitag z Universität Duisburg-Essen a Kees Kouwenaar, generální tajemník konsorcia Aurora. Nástroj LOUIS již v rámci svých kurzů využívají a při seminářích na mezinárodní úrovni pomáhají vyučujícím s jeho zaváděním do výuky.

Účastníci se setkají sedmkrát od 4. října do 29. listopadu, jedna lekce potrvá 2 hodiny. Přihlásit se lze přes Portál celoživotního vzdělávání UP, registrace je otevřená do 2. října.

Nové materiály pro učitele či přehled mobilit: Aurora představuje novinky

Chtěli byste vyjet do zahraničí nebo využít výukové materiály nebo nástroje, které připravili experti z univerzit v alianci Aurora? Centrální web aliance je nyní aktualizovaný a přehlednější. Základní informace a kontakty k mobilitám akademiků, ostatních zaměstnanců i studentů najdete na této stránce. Nové výukové techniky, komplexní materiály a kurzy pro profesní rozvoj jsou k dispozici na stránce Podpora pro učitele.