Desítka zahraničních studentů přijela do Olomouce za lidskými právy

Pro znalosti z oblasti lidských práv, kompetence v této právní oblasti, za rozvojem dovedností, zážitky a třeba i za novými přáteli přijela do Olomouce desítka studentů z různých koutů Evropy. Přilákala je Palacký Summer Law School: Human Rights Policy Legal Clinic, kterou od 24. července do 4. srpna pořádá právnická fakulta.

Formát a zaměření letní školy je novinkou. „Letních škol na lidská práva jsme už udělali spoustu. Ale tato je jiná. Snažili jsme se do programu zahrnout hodně praktických prvků. Snahou bylo, aby byla věrným odrazem Lidskoprávní kliniky, předmětu, který na fakultě učíme. Jednosemestrální výuku jsme se pokusili zhustit do dvou týdnů,“ vysvětlil Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva, který je autorem konceptu letní školy a současně i jedním z lektorů.

Denní program organizátoři rozdělili do tří bloků. Na dopolední odborné setkání s lektory vždy navazuje odpolední samostatná práce na skupinovém projektu, procvičování a rozvoj kompetencí důležitých pro práci v oblasti lidských práv. Program končí společnou zpětnou vazbou. „Účastníkům předáváme znalosti z lidskoprávní problematiky, a to z pohledu mezinárodního, evropského a srovnávacího práva. Rozvíjíme u nich širokou škálu analytických a tvůrčích dovedností, včetně kritického myšlení, snažíme se zvýšit jejich citlivost vůči otázkám lidských práv obecně. Tak aby uměli řešit lidskoprávní problémy v širším celospolečenském kontextu. Uměli problém najít, analyzovat jej a identifikovat nástroje k systémovému řešení,“ naznačil Maxim Tomoszek.

Na programu se podílí celkem devět lektorů. „Podařilo se nám poskládat pestrý mezinárodní tým. Jsou v něm akademici i kolegové z praxe, se kterými jsem už dříve spolupracoval,“ řekl Maxim Tomoszek. Například blok nazvaný Evolutive Interpretation and Comparative Perspective on Right to Family Life in European Context lektoroval Anton van der Linde, profesor z University of Pretoria. Nebo Maria Tsypiashchuk, ukrajinská advokátka a současně doktorandka PF UP, přinesla téma masových porušení lidských práv.

Po organizační stránce letní školu připravovalo zahraniční oddělení PF UP. Nabízena byla i v rámci evropské univerzitní aliance Aurora. Mezi účastníky převažují tací, kteří do Olomouce přijeli právě pod hlavičkou Aurora mobility.

Přihlásili se ale také studenti mimo alianci, jako například Anna Cevolani z Università di Bologna. „Přijela jsem, protože se zajímám o lidská práva a ráda bych jednou v této oblasti pracovala. Současně jsem byla zvědavá na klinickou, praktickou stránku kurzu. Z mé univerzity jsem zvyklá spíše na teoretický přístup.“ Už po prvních dnech se její očekávání naplnila. „Používané metody výuky se mi velmi líbí. Nutí nás přemýšlet nad problémy a hledat řešení způsoby, které z učebnic nevyčteme,“ zhodnotila Italka a současně ocenila pestrost lektorského týmu. Letní školu navíc považuje za ideální formu, jak poznat kulturu jiné země, nové město a kolegy. Po absolvování dvoutýdenního kurzu získají účastníci 4 mezinárodní kredity ECTS.

Právnická fakulta už teď zvažuje, že na letošní první ročník Palacký Summer Law School: Human Rights Policy Legal Clinic navážou další. „Model máme vymyšlený. Udělat za rok další běh by nemusel být problém. Po skončení školu zhodnotíme, zkusíme vylepšit a posunout zase o kousek dál. Byl by rád, kdyby mezi účastníky byli i čeští studenti. Teď tam naši studenti chybí, což je velká škoda,“ dodal Maxim Tomoszek.

Evropská univerzitní síť Aurora nabízí studentům UP příležitost seznámit se se zahraničními vyučujícími i kolegy

Zajímavou studijní nabídku připravila na zimní semestr Univerzita Innsbruck. Škola, která je stejně jako UP součástí evropské univerzitní sítě Aurora, nabízí účast i studentům z partnerských univerzit. Registrace do online kurzů zaměřených například na kritické myšlení, právní, etické i ekonomické problémy digitalizace či udržitelnost je možná od 16. srpna.

Na výuce studijních předmětů, které mezi sebou univerzity sdružené v alianci Aurora sdílejí, se podílejí odborníci ze zapojených evropských škol, včetně Univerzity Palackého. Studenti z různých zemí tak mají příležitost se v pohodlí domova online „potkat“ s vědeckými kapacitami mnoha oborů.

V zimním semestru se mohou v rámci aktuální nabídky pod hlavičkou innsbrucké univerzity seznámit i s docentem Miroslavem Syrovátkou z PřF UP.

„Aliance univerzit Aurora nabízí několik online předmětů, do kterých se mohou přihlásit i studenti UP. Jedním z nich je předmět Sustainability & Climate Change, který pokrývá různé aspekty konceptu udržitelnosti a změny klimatu. První část předmětu je založena na přednáškách zaměřených například na udržitelný životní styl, gender a klimatickou spravedlnost, udržitelnou městskou mobilitu či na moje téma měření udržitelného rozvoje. Druhá část semestru probíhá prostřednictvím workshopů, kde se předpokládá aktivnější účast studentů. Online výuka sice plně nenahradí fyzický kontakt, ale její výhoda je, že umožňuje studentům poměrně snadno participovat na předmětech, kde potkají vyučující a studenty z různých zemí a univerzit v rámci sítě Aurora. Předmět probíhá v pátek dopoledne, proto bude zřejmě méně kolidovat s výukou jiných předmětů na naší univerzitě,“ uvedl docent Syrovátka.

Registrace do kurzů se spouští 16. srpna a končí 10. září. Více podrobností najdete zde.