• Home
  • News
  • Aktuality (česky)
  • Evropská univerzitní síť Aurora nabízí studentům UP příležitost seznámit se se zahraničními vyučujícími i kolegy
31. 08. 2023 / 17:44

Zajímavou studijní nabídku připravila na zimní semestr Univerzita Innsbruck. Škola, která je stejně jako UP součástí evropské univerzitní sítě Aurora, nabízí účast i studentům z partnerských univerzit. Registrace do online kurzů zaměřených například na kritické myšlení, právní, etické i ekonomické problémy digitalizace či udržitelnost je možná od 16. srpna.

Na výuce studijních předmětů, které mezi sebou univerzity sdružené v alianci Aurora sdílejí, se podílejí odborníci ze zapojených evropských škol, včetně Univerzity Palackého. Studenti z různých zemí tak mají příležitost se v pohodlí domova online „potkat“ s vědeckými kapacitami mnoha oborů.

V zimním semestru se mohou v rámci aktuální nabídky pod hlavičkou innsbrucké univerzity seznámit i s docentem Miroslavem Syrovátkou z PřF UP.

„Aliance univerzit Aurora nabízí několik online předmětů, do kterých se mohou přihlásit i studenti UP. Jedním z nich je předmět Sustainability & Climate Change, který pokrývá různé aspekty konceptu udržitelnosti a změny klimatu. První část předmětu je založena na přednáškách zaměřených například na udržitelný životní styl, gender a klimatickou spravedlnost, udržitelnou městskou mobilitu či na moje téma měření udržitelného rozvoje. Druhá část semestru probíhá prostřednictvím workshopů, kde se předpokládá aktivnější účast studentů. Online výuka sice plně nenahradí fyzický kontakt, ale její výhoda je, že umožňuje studentům poměrně snadno participovat na předmětech, kde potkají vyučující a studenty z různých zemí a univerzit v rámci sítě Aurora. Předmět probíhá v pátek dopoledne, proto bude zřejmě méně kolidovat s výukou jiných předmětů na naší univerzitě,“ uvedl docent Syrovátka.

Registrace do kurzů se spouští 16. srpna a končí 10. září. Více podrobností najdete zde.