17. 04. 2024 / 10:00

Vyučujete předmět, který je veden v angličtině a online, případně hybridní formou? Nabídněte jej dalším studentům na univerzitách v síti Aurora. Své kurzy pro nadcházející zimní semestr můžete přihlašovat do 28. června.

Evropská univerzitní síť Aurora propojuje vyučující, studenty i výzkumníky napříč zeměmi i univerzitami. Studujícím proto také nabízí možnost studovat předměty na dalších univerzitách – často online formou, která jim umožní zpestřit si jednoduše stávající prezenční studium. Přehled aktuálně nabízených předmětů ze všech univerzit včetně UP najdou na jednom místě v katalogu kurzů Aurora.

Právě těmto zájemcům z různých částí Evropy můžete nabídnout své předměty, které budete v následujícím semestru vyučovat. Získáte tak větší a pestřejší studijní skupinu či nové názory a pohledy během diskuzí.

Nabízené kurzy mohou být určeny bakalářským, magisterským i PhD studujícím. Podmínkou je, aby byly vyučovány v angličtině a online či hybridní/blended formou. Zároveň mají tematicky souviset s jednou z pěti prioritních oblastí, na které se Aurora zaměřuje: 1. udržitelnost a změna klimatu, 2. digitalizace a globální občanství, 3. zdraví a wellbeing, 4. kultura: identita a rozmanitost, 5. sociální podnikavost.

Své kurzy můžete nabídnout do 11. srpna 2024 prostřednictvím tohoto formuláře. Poté se s vámi spojí pracovníci Aurory na UP, kteří s vámi doladí detaily. Následně také zajistí zapsání studentů, kteří si váš kurz vyberou, do STAGu k vašemu předmětu. Na vás bude pouze domluvit se se studenty na zakončení předmětu (obzvlášť pokud budete požadovat jejich osobní přítomnost na zápočtu, prezentaci projektu nebo jiné aktivitě) a poté zapsat jejich hodnocení do STAGu, aby mohli obdržet kredity.

„Ve svém předmětu zaměřeném na aktuální problémy lidských práv jsem velmi přivítal, že jsem měl ve skupině studenty z osmi zemí a s různým akademickým zázemím. Při analyzování lidskoprávních souvislostí problémů jako migrace, přeplněnost věznic nebo změna klimatu nám tato různorodost umožnila nahlédnout problémy neotřelým a inovativním způsobem. Také samotná interakce, sdílení odlišných zkušeností a perspektiv v rámci diverzifikované skupiny, byla hodnocena jako unikátní přínos kurzu,“ sdílí své zkušenosti Maxim Tomoszek z Právnické fakulty UP.