14. 05. 2024 / 15:39

Mapa vědeckých pracovišť a expertních skupin, které je možné jednoduše kontaktovat a využít jejich odbornost a infrastrukturu pro svůj výzkum. Databáze vedoucích, konzultantů, konzultantek, oponentů a oponentek disertačních prací, kteří jsou ochotni pomoci doktorandkám a doktorandům se startem jejich vědecké kariéry. To jsou jen dva z výstupů projektu Aurora Research and Innovation for Societal Impact (Aurora RI), s nimiž se můžete seznámit na jeho prakticky orientované závěrečné konferenci, která se bude konat 13. září v Olomouci.

Projekt Aurora Research and Innovation for Societal Impact (Aurora RI), který uspěl ve výzvě Science With and For Society z rámcového programu H2020, se blíží ke konci. Projekt, určený především pro evropské univerzitní aliance, měl pomoci vytvořit společnou strategii na podporu vědy a výzkumu v souladu s nejnovějším vývojem evropské výzkumné politiky. Po dobu tří let se díky němu mezi partnery z Aurory prohlubovaly vztahy a expertíza v oblastech, jako jsou lidské zdroje, transfer technologií nebo otevřená a občanská věda.

V rámci projektu Aurora RI se univerzity zaměřily také na sdílení vědecko-výzkumné infrastruktury. Na základě podpisu Memoranda o porozumění zapojených univerzit vznikla interaktivní mapa, která slouží k rychlému vyhledání infrastruktury a expertízy na jednotlivých institucích.

Nástroj Aurora Doctoral Pool pak využijí především doktorandi a doktorandky. Jedná se o databázi několika stovek vědkyň a vědců z celé Evropy, kteří jsou ochotni stát se školiteli/školitelkami nebo oponenty/oponentkami disertačních prací. Studujícím nabízí přehledné rozhraní s filtrováním podle univerzit, oborů, nechybí ani konkrétní výzkumná témata a kontakty.

Projekt přinesl výstupy také v oblasti otevřené vědy, občanské vědy nebo lidských zdrojů. Přijďte se s nimi seznámit a naučte se je využívat během půldenní konference Věda se společností a pro společnost. Prakticky orientované příspěvky představí užitečné nástroje i příklady dobré praxe. Setkání se bude konat 13. září od 9 do 13 hodin v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea v Olomouci. Pro účast se předem zaregistrujte (v kalendáři je nutné přejít šipkou doprava na září).