01. 04. 2024 / 10:17

Není pochyb o tom, že výsledky vědecké práce je potřeba publikovat. Neméně důležité je ale také výzkum a práci vědců a vědkyň popularizovat – tedy přibližovat veřejnosti. Součástí blížícího se festivalu populárně-vědeckých filmů AFO proto budou také dva speciální workshopy komunikace vědy. Povedou je odborníci z Vrije Universiteit Amsterdam, která je partnerem UP v síti Aurora. Studenti i akademici se na ně mohou přihlásit do 15. dubna.

Proč by měla být komunikace vědy neodmyslitelnou součástí práce vědců? Popularizace vědy podporuje dialog a spolupráci mezi vědci a ostatními sektory, jako jsou média, politika, nebo vzdělávání. Zároveň pomáhá zvyšovat vědeckou gramotnost a kritické myšlení veřejnosti a motivuje a inspiruje mladé lidi, kteří se mohou stát budoucími vědci a inovátory.

Umění dialogu: Zlepšete své komunikační a facilitační dovednosti

S pomocí hravé improvizace a divadla si zlepšíte schopnost vést dialog, která vám pomůže při rozhovorech o vědě. Naučíte se aktivně naslouchat, nahlížet na problémy z různých pohledů a vymýšlet nové nápady. Workshop povede Anna Aris, doktorandka z VU Amsterdam, která se zabývá zapojením veřejnosti do vědy a výzkumu. Bude se konat 23. dubna od 13 do 17 hodin v Pevnosti poznání. Registrovat se můžete zde.

Vědecká komunikace pod tlakem: Průvodce vědců pro přežití ve veřejné sféře

Co se stane, když jako vědec vstoupíte do veřejné sféry? Jak se vypořádat s hodnotově podmíněnými diskusemi, silnými reakcemi nebo nedůvěrou? Prozkoumejte možnosti dialogu, abyste se mohli efektivně zapojit do rozhovorů o své práci a významu vědy. Workshop povede Sem Barendse, popularizátor vědy, známý svou prací moderátora v nizozemské televizi a na internetu a také organizováním vědeckých akcí a festivalů na Vrije Universiteit v Amsterdamu. Proběhne 24. dubna od 9 do 12 hodin v Pevnosti poznání. Registrovat se můžete zde.

Podrobnosti najdete v letáku.