03. 11. 2023 / 10:55

Nedílnou součástí evropské univerzitní sítě Aurora je i studentská rada Aurora Student Council (ASC). Cílem jejích zástupců je hájit zájmy a práva studentů a studentek a zajišťovat, aby se zapojovali do jednání s jednotlivými členy i vrcholovým managementem. Jejím prezidentem se v letošním roce stal olomoucký student Hanuš Patera, který na UP studuje bakalářský obor psychologie. Jeho zapojení do aliance i činnost studentské rady představujeme v krátkém rozhovoru.

Mohl byste nám prosím krátce představit sebe i své zapojení v Auroře?

Je mi 23 let, původem jsem z Příbrami ve středních Čechách. Jako absolvent International Baccalaureate Diploma (IB DP) mám vášeň pro internacionalizaci vzdělávání a propojování studentů napříč národy a kulturami. V současné době studuji bakalářský obor psychologie na UP. V Auroře jsem zapojen již od roku 2020. Je to jedna velká jízda! Začínal jsem jako účastník programu Student Schemes Champion během svého prvního roku studia na univerzitě. V následujícím akademickém roce jsem vstoupil do Aurora Student Council (ASC), ve které se od té doby angažuji. Minulý rok jsem byl Vice President v ASC, a letos mám tu čest zastupovat studenty v Auroře jako President ASC.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Jako prezident Aurora Student Council (ASC) za svůj dosavadní největší úspěch považuji konferenci Aurora Olomouc Biannual, která v Olomouci proběhla v polovině října. Šestnáct z momentálních osmnácti členů Aurora Student Council přijelo do Olomouce právě za účelem společné práce na Aurora projektech. Musím říct, že jsem velmi hrdý na aktivní zapojení studentů do programu konference. Bylo to pro nás pár velmi produktivně strávených dnů.

Čemu jste se během setkání ve studentské radě věnovali?

Již v rámci prvního dne konference jsme během našeho Student Council Meeting složili dohromady tzv. mission statement, který blíže identifikuje cíle a směřování naší studentské rady. Je celkem obsáhlý, hlavní zprávou nicméně je nutnost zapojení studentů do všech částí Aurora a s tím spojené hájení studentských práv a zájmů.

Dále jsme se rozhodli vybudovat strategický plán, který pokryje následující čtyři roky fungování studentské rady v programu Aurora. Na tomto plánu jsme začali pracovat již během konference. Ve spolupráci s jednotlivými členy aliance a vrcholovým managementem hodláme představit milníky, které pomohou blíže ustanovit fungování Aurora Student Council v nadcházející druhé fázi projektu, a díky kterým budeme moci lépe koordinovat vzájemná očekávání.

Jaké konkrétní výzvy čekají studentskou radu v tomto akademickém roce?

V rámci konference jsme jako studenti měli vlastní panel s názvem Toward student-centered European University Alliances, v němž jsme se věnovali našemu aktuálnímu tématu, jímž je je inkluzivita ve vzdělávání. Upozornili jsme publikum na jisté mezery, které jednotlivé univerzity v této oblasti mají. U Univerzity Palackého je to například absence jakýchkoliv dat co se týče genderu, socioekonomického statusu či původu u studentské populace. Také jsme představili cíle ASC v této iniciativě, kterými jsou mapování problematiky na každé partnerské univerzitě a identifikování alespoň jednoho kroku, kterým můžeme danou situaci zlepšit. Během studentského panelu jsme také představili práci ASC za uplynulý rok, jejímž výsledkem je list kontaktů pomoci v oblasti duševního zdraví na každé partnerské univerzitě, který bude již brzy dostupný na webu aurora-universities.eu.

Můžete na závěr přiblížit, co dalšího už vám pozice prezidenta studentské rady přinesla?

Díky mé roli prezidenta ASC jsem měl možnost prezentovat studentské zájmy v rámci panelu o budoucnosti European Universities Initiative společně s Vanessou Debiais-Sainton, vedoucí Education policies and programme v rámci Evropské komise, či Thomasem Estermannem, vedoucím European Universities Initiative v Bruselu. Aurora bere studentské zapojení velmi vážně, a i díky tomu jsem byl pozván na setkání se všemi rektory z jednotlivých partnerských univerzit, kde jsem zastupoval hlas studentů.