30. 04. 2024 / 10:28

Tato akce se zaměří na zlepšení vašich schopností v oblasti psaní článků, grantů a životopisů a také na orientaci v procesu získávání místa na fakultě. Poskytneme vám přehled různých formátů pohovorů, se kterými se můžete na své kariérní cestě setkat, a nabídneme vám možnost procvičit si odpovědi na otázky při pohovoru. Kromě toho se budeme věnovat tématům, jako je zapojení veřejnosti, rovnost žen a mužů a efektivní komunikace v akademické a výzkumné sféře.

Jarní škola je zcela zdarma a bude se konat online prostřednictvím Zoomu 9. a 10. května 2024. Je otevřena všem studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia univerzit ze sítě Aurora v rámci oboru STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika).

Chcete-li se zaregistrovat, zašlete prosím e-mail na adresu internationalfarmacia@unina.it do 5. května.

Podrobnosti najdete v PDF.

Spring School Transferable Skill 2024 Flyer