O nás

Univerzita Palackého v Olomouci je hrdým členem Aliance Aurora sdružující devět špičkových výzkumných univerzit pod hlavičkou klíčové iniciativy „European Universities“ Evropské komise.

Aliance Aurora rozvíjí zavedenou síť univerzit Aurora Network, která vznikla v roce 2016. Členské univerzity se spolu s přidruženými univerzitami Aliance Aurora výrazně angažují v oblasti sociálního dopadu a zapojení komunit v regionu.

Od Evropských univerzit se očekává, že ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány budou usilovat o naplnění cílů Evropského vzdělávacího prostoru, jako je mnohojazyčnost, automatické uznávání akademických kvalifikací a studijních pobytů v zahraničí, používání Evropského průkazu studenta a také klíčových závazků boloňského procesu. Vláda České republiky v této oblasti garantuje dohled a finanční podporu aliancím Evropských univerzit a zapojuje se do přeorientování grantů na podporu internacionalizace směrem k upřednostnění tohoto evropského strategického partnerství.

 

Aurora

pro akademické pracovníky a zaměstnance

Výzkum

Cílem dlouhodobé spolupráce univerzitních aliancí z celé Evropy v oblasti vědy a výzkumu je zlepšit profil a společenský dopad výzkumných aktivit těchto institucí. Naše aktivní členství v Auroře otevírá akademickým a výzkumným pracovníkům UP řadu příležitostí, včetně možnosti financovat krátkodobé mobility na našich partnerských univerzitách.

Výuka

Prostřednictvím Aliance Aurora mají akademičtí pracovníci přístup k inovativním vyučovacím přístupům a metodám, které přispívají k modernizaci výuky. Spolupráce mezi univerzitami v Alianci Aurora umožňuje akademickým pracovníkům společně se podílet na přípravě a realizaci výukových aktivit na mezinárodní úrovni. Aktivity související s inovacemi výuky je možné finančně podpořit prostřednictvím programu Aurora mobilit.

Spolupráce

Členství UP v Alianci Aurora umožňuje zaměstnancům podílet se na společném výzkumu, realizovat sdílené výukové aktivity s kolegy ze zahraničí, nebo rozvíjet spolupráci s našimi partnery v rámci fakult a jejich jednotlivých oddělení.

Více informací naleznete v sekci Academics and Staff.

Aurora

pro studenty

Aurora nabízí studentům všech svých univerzit možnost účastnit se mnoha projektů, kurzů, stáží a akcí. Nabízíme vzdělávací kurzy v oblastech, které patří k největším výzvám pro Evropu:

  1. Udržitelnost a změna klimatu
  2. Digitalizace a globální občanství
  3. Zdraví a wellbeing
  4. Kultura: Identita a rozmanitost

Přehledná nabídka všech vzdělávacích aktivit je dostupná v Course catalogue.

Studium

Mnoho našich kurzů je hybridních, což znamená, že jsou převážně online, ale nabízí také možnost navštívit univerzitu osobně, například na semináři nebo závěrečné prezentaci. Úplný přehled nabízených kurzů najdete ve Virtuálním kampusu Aurora.

Ke studiu na partnerských univerzitách Aliance Aurora mohou studenti využít studentských mobilit.

Stáže

Mezinárodní stáže nabízí studentům možnost naučit se efektivně komunikovat a pracovat v interkulturním prostředí a rozvíjet znalosti cizích jazyků. Díky stáži mají studenti příležitost obohatit svůj životopis o zajímavé pracovní zkušenosti, navázat nové kontakty a zároveň posílit své sebevědomí a samostatnost.

Více informací o stážích

Přidejte se k nám!

Univerzity Aurora Alliance věří, že studenti jsou naší budoucností. Proto mají možnost projevovat své názory a vyjadřovat se k vývoji Aurora Alliance. Pokud se chcete aktivněji podílet na utváření a směřování nové podoby evropského vysokoškolského vzdělávání, můžete se zapojit do těchto programů:

  • Aurora Student Council
  • Aurora Student Ambassador
  • Aurora Student Champion

Pro více informací o možnostech pro studenty UP v Auroře kontaktujte Nielse Hexspoora (niels.hexspoor@upol.cz).

Kontaktujte nás

Niels Hexspoor

Aurora Executive Assistant & Communications Officer

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se fungování Aliance Aurora, neváhejte nám je sdělit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

    Aktuality