• Home
  • News
  • Aktuality (česky)
  • Evropské univerzity budou na UP diskutovat o budoucnosti aliance Aurora i vysokoškolského vzdělávání
09. 10. 2023 / 13:56

Historicky poprvé bude Univerzita Palackého hostit rektory a další zástupce evropských univerzit zapojených do aliance Aurora. Kromě zhodnocení uplynulého období se 17. a 18. října budou věnovat především plánům do budoucna, konsorcium totiž letos získalo podporu na další čtyři roky. Během Aurora Olomouc Biannual 2023 se také sejde studentská rada a proběhnou otevřené workshopy zaměřené na výuku.

„Těší nás, že můžeme v Olomouci přivítat naše kolegy z osmi vynikajících partnerských univerzit. Díky členství v alianci Aurora hraje Univerzita Palackého ve vývoji evropského vysokého školství důležitou roli. Vzhledem k tomu, že aliance získala finanční podporu na další 4 + 2 roky, bude klíčovou náplní jednání na olomouckém setkání právě podoba tohoto druhého období. Během něj chceme ještě více prohloubit spolupráci univerzit a přinést nejen našim studentům i zaměstnancům nové příležitosti v době, kdy se vzdělávání v Evropě rychle proměňuje,“ řekl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP.

První den setkání bude proto věnován nejdříve zpětnému pohledu na právě končící pilotní fázi Aurory a následně výhledům do budoucna. Spolu s hosty z ostatních univerzit uplynulé období zhodnotí i prorektorka pro vědu a výzkum UP Lucie Plíhalová. Debatovat se dále bude o vlivu evropských univerzit na budoucnost vysokého školství v Evropě a roli, kterou v něm hraje konsorcium Aurora. Další diskuzní panely se dotknou aktuálních témat, jako je udržitelnost či vyvažování společenské odpovědnosti, výuky a výzkumu.

Během dalších jednání se vedení aliance setká s rektory zapojených univerzit. Ve studentském klubu budou jednat také členové Studentské rady aliance Aurora, které v Olomouci přivítá její nedávno zvolený prezident Hanuš Patera z UP. „Společně s kolegy se zde v Olomouci budeme snažit o to, aby byl hlas studentů co nejvíce slyšet napříč celou aliancí. V rámci tohoto akademického roku se budeme soustředit na inkluzi ve vyšším vzdělávání. Budeme upozorňovat na mezery, které jednotlivé univerzity v oblasti diverzity a inkluze mají, a nabízet realistická řešení, jak se v těchto oblastech posunout dál. Pojetí inkluze se na každé univerzitě v alianci značně liší, takže práce to bude opravdu různorodá. Dále se pak budeme snažit o propagaci možností, které aliance Aurora studentům nabízí, ať už se jedná o program Student Schemes, krátkodobé výměnné pobyty, či možnost absolvování vybraných předmětů na jedné z partnerských univerzit,“ říká Hanuš Patera.

Součástí programu budou i veřejné workshopy. Vyučující se při nich dozvědí, jak učit ve virtuální mezinárodní třídě nebo jak při odborné výuce rozvíjet u studentů také soft skills. Podrobnosti o workshopech i registrační formuláře jsou dostupné na webu Aurory.

Účastníci Aurora Olomouc Biannual 2023 poznají nejen kolegy z jiných univerzit, ale i různá místa Univerzity Palackého i města Olomouce. Červený kostel Vědecké knihovny Olomouc bude hostit uvítací setkání, rozloučení proběhne v Arcibiskupském paláci. Připraveny jsou i komentované prohlídky města či návštěva Vlastivědného muzea spojená s networkingem.

Kdo tvoří Auroru?

Konsorcium Aurora 2030 tvoří University of Iceland (UIce), Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), University of Innsbruck (UIBK), University of Duisburg-Essen (UDE), Copenhagen Business School (CBS), Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Universitat Rovira i Virgili (URV), Université Paris Est Creteil (UPEC) a University of Napoli Federico II (UNINA), jakož i sedm přidružených akademických a neakademických partnerů včetně University of East Anglia (UEA), South-West University „Neofit Rilski“ (SWUNR), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (UPJSK), University of Tetova (UT), Kharkiv National University, Evropského fóra Alpbach a Informačního centra pro akademickou mobilitu a ekvivalenci (CIMEA), kteří dohromady pokrývají 13 zemí.