Poznejte kolegy ze zahraničí a zlepšete si komunikační dovednosti

Innsbrucká univerzita (partner UP v síti Aurora) zve akademiky na týdenní mezioborové setkání. Během něj budete pracovat na projektech, díky nimž si vylepšíte komunikační a prezentační dovednosti a poznáte kolegy z ostatních univerzit Aurory, jimž budete moci představit svůj výzkum. Setkání je koncipováno formou BIP (Blended Intensive Programme) – fyzickému setkání v Innsbrucku (20.–25. října) předchází krátký online meeting 25. září.

Proč se na program přihlásit?

  • Získáte nové kontakty na univerzitách Aurory a potenciální spolupracovníky pro váš výzkum
  • Dozvíte se novinky od vědců z jiných oborů
  • Představíte svůj výzkum ostatním
  • Naučíte se nové komunikační a prezentační dovednosti, které využijete při výuce i popularizaci vědy
  • Vyzkoušíte si vzájemné učení (peer learning) s ostatními účastníky
  • Dostanete zpětnou vazbu a podněty od studentů, kteří budou paralelně absolvovat BIP pro mladé vědce

 

Více informací včetně podrobného rozvrhu setkání naleznete na webu Innsbrucké univerzity. Přihlásit se můžete do 3. července. K financování mobility lze využít finance z programu Erasmus – za předpokladu, že jste si o ně zažádali (informovali jsme např. v Newsletteru UP 7. února), prošli výběrovým řízením a máte platnou nominaci. V případě dotazů se můžete obrátit na Markétu Šemberovou (marketa.semberova@upol.cz) z kanceláře Aurory na UP.

Zapište si zahraniční online kurzy o evropské politice, kultuře či klimatu

Díky členství UP v síti Aurora máte možnost zapsat si na zimní semestr také online předměty z dalších evropských univerzit. Innsbrucká univerzita aktuálně nabízí čtveřici předmětů, zaměřených na evropskou politiku a budoucnost, kulturu, udržitelnost a klimatickou změnu. Deadline pro registraci je 12. července.

Aktuálně si můžete pod jednotlivými odkazy prohlédnout anotace i rozvrh čtyř online předmětů:

📝 Na kurzy se můžete přihlásit v tomto registračním formuláři do 12. července. Pozor, ve formuláři je více kurzů, jako studenti UP si však aktuálně můžete zapsat jen čtyři více zmíněné předměty. 

 

Za splnění předmětů můžete obdržet kredity (ETCS). Pro informaci o tom, zda vám mohou být uznány do studijního plánu, kontaktujte koordinátora mobilit (Erasmus apod.) na vaší katedře.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit včetně UP, které dohromady mají přes 260 000 studentů. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden velký kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace. 

Setkání členů sítě Aurora: Aktuální proměny vysokého školství v Evropě

Jak bude vypadat evropská společnost i vzdělávání v budoucnu? Bude možné bez komplikací studovat na více univerzitách současně, sdílet své jedinečné odborné znalosti, navzájem využívat výzkumná pracoviště či navazovat spolupráci s komerční sférou, která bude mít pozitivní dopad na společnost? Ano, a právě teď se nacházíme uprostřed těchto změn – takové bylo poselství setkání členů evropské univerzitní sítě Aurora, které proběhlo na konci května v Neapoli. Co ještě – kromě zvolení Martina Procházky do funkce jejího prezidenta – toto setkání přineslo?

Setkání Aurora Spring Biannual Naples 2024 hostila Neapolská univerzita Fridricha II., která v letošním roce slaví 800 let od založení. Mezi dalšími členy Aurory je – vedle Univerzity Palackého – zároveň hned několik univerzit, které začaly psát své dějiny až ve druhé polovině 20. století. Vzájemná spolupráce díky tomu umožňuje kombinovat tradici evropského školství s aktuálními trendy a inovacemi, rozšiřováním digitálních kompetencí a využíváním možností online prostoru.

Každá z institucí v síti Aurora nabízí ostatním inspiraci v tom, na co se zaměřuje a v čem je nejlepší. Studující si už nyní například mohou zapsat online či hybridní kurzy z nabídky jiných univerzit či kontaktovat zahraničního školitele pro vedení disertační práce. K bezproblémové spolupráci je nutné propojit vzdělávací systémy a navzájem uznávat obdržené kredity či mikrocertifikáty – a právě na tuto problematiku se zaměřil jeden z hlavních diskuzních bloků proběhlého setkání. Příkladem úspěšné spolupráce je projekt Euridice, jehož výstupem bude i díky zapojení UP nový mezinárodní studijní program. „Aurora se již dlouho věnuje digitální společnosti. Původně začínala s obecným vzdělávacím modulem, projekt se následně rozvinul v přípravu komplexního společného magisterského studijního programu. Využili jsme zde program Digitální Evropa Evropské komise k získání financí na projekt, přípravu i realizaci studijního programu,“ řekl prorektor UP pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka, který je řešitelem projektu za UP.

Činnost univerzit se neobejde bez převodu výsledků výzkumu do praxe a spolupráce s komerční i veřejnou sférou či samosprávami. Michal Malacka byl proto coby garant strategie hostem kulatého stolu Stakeholder Engagement and Social Entrepreneurship in European Alliances: „Univerzity v alianci budou vytvářet strategický rámec spolupráce se samosprávami měst a regionů, zástupci průmyslu, zdravotnictví, obchodními komorami, nevládními organizacemi a s inkubátory sociálních změn, zejména na aktivitách souvisejících s udržitelností, změnou klimatu, digitální společností, zdravím a kulturou.“ Peter Fenici ze společnosti AstraZeneca dále v případové studii ukázal, jak funguje jejich partnerství s neapolskou univerzitou, s níž společně připravují vzdělávací program o genové terapii.

Jednou z priorit Aurory je už od jejího počátku udržitelnost a řešení klimatické změny. Několikaletá práce pracovního balíčku Udržitelný kampus, který vede Univerzita Palackého a Innsbrucká univerzita, vyvrcholila vznikem Společného plánu snižování ekologické stopy (Common footprint reduction plan). Během biannualu jej koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková a její kolega Lorenzo Rieg krátce představili, načež jej rektoři a rektorky univerzit Aurory slavnostně podepsali. „Dokument, jehož vznik provázelo mnoho diskuzí a kompromisů, byl také jedním ze závazků směrem k Evropské komisi. Věřím, že se nám společně podaří cíle naplnit – přestože jednotliví členové Aurory mají často dost odlišné podmínky a výchozí pozici – a svým příkladem na poli udržitelnosti inspirovat ostatní instituce i veřejnost,“ uvedla Zuzana Huňková.

Vrcholným okamžikem dne byl slavnostní ceremoniál předání prezidenství sítě Aurora. Jen chvíli předtím totiž Aurora General Council zvolil novým prezidentem rektora UP Martina Procházku (psali jsme podrobněji zde). Od září tak nahradí současného prezidenta, rektora Islandské univerzity Jóna Atliho Benediktssona, kterému jako poděkování za jeho působení věnoval vázu z českého křišťálu. „S Martinem Procházkou mám tu čest spolupracovat už několik let, a tak můžu s jistotou říct, že Aurora bude v dobrých rukou,“ uvedl končící prezident.

Středeční program byl potom věnován jednáním prorektorů, výkonných výborů a jednotlivých pracovních skupin. Proběhl také kulatý stůl členů Aurora Student Council, jemuž předsedal jeho prezident Hanuš Patera, student psychologie na FF UP. Během něj představili svou dlouhodobou strategii a cíle, kterých by chtěli v dlouhodobém horizontu dosáhnout. Důraz kladou například na diverzitu a inkluzi na jednotlivých univerzitách a na silnou roli studujících při prosazování těchto principů. V plenární diskuzi pak otevřeli otázku intenzivnějšího a aktivnějšího zapojování studentek a studentů do činnosti Aurory a jednotlivých pracovních balíčků nebo odměňování za jejich práci.

Podrobnější program Aurora Spring Biannual Naples 2024 je k dispozici na webu Aurory spolu s videozáznamy jeho průběhu. Příští fyzické setkání Aurora Biannual se bude odehrávat v květnu 2025 v Paříži, kde ostatní členy sítě přivítá její nejmladší člen – Université Paris-Est Créteil (UPEC).

Rektor Martin Procházka byl zvolen prezidentem univerzitní sítě Aurora

Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka povede od nového akademického roku evropskou univerzitní síť Aurora. Jejím prezidentem jej zvolil Aurora General Council během setkání Aurora Spring Biannual 2024, které právě probíhá v italské Neapoli. Přes 170 zástupců z 19 zapojených institucí se na něm věnuje rozvoji mezinárodního vzdělávání, zapojení stakeholderů či transferu technologií.

Aurora Spring Biannual 2024 – tak se jmenuje čtyřdenní setkání, na němž právě teď společně jednají členové evropské univerzitní sítě Aurora. Univerzita Palackého se k ní jako přidružený člen připojila v roce 2020, v květnu roku 2022 stala plnohodnotným členem globálního univerzitního konsorcia Aurora Network. Po dalším období intenzivní spolupráce byl rektor UP Martin Procházka počátkem letošního roku nominován na pozici president-elect.

Při včerejším hlasování získal od členů Aurora General Council plnou podporu, od září tak nahradí současného prezidenta, kterým je rektor Islandské univerzity Jón Atli Benediktsson. Jako poděkování za jeho působení mu Martin Procházka během slavnostního ceremoniálu předal vázu z českého křišťálu. „Jóne Atli, tento dárek není jen projevem našeho přátelství, ale také symbolem vaší vynikající práce pro Auroru. Český křišťál, proslulý svým vynikajícím řemeslným zpracováním, připomíná spojení tradice a inovace, o které v Auroře usilujeme, a odráží naše závazky k excelenci ve vzdělávání a výzkumu,“ řekl Martin Procházka.

Ve své děkovné řeči zdůraznil, že chce v roli prezidenta poskytnout univerzitám i všem členům komunity prostor pro vyjádření a možnost společně formovat jak budoucnost Aurory, tak evropského vysokého školství: „Mojí misí je stavět mosty – mezi kulturami, institucemi i celým světem. Naším závazkem je v tomto propojení růst společně, rozvíjet Auroru a rozšiřovat naše ambice s dalšími globálními partnery.“

Klíčovou úlohu v rámci Aurory hrají studenti a studentky. Jedním z jejích výkonných orgánů je Studentská rada, jejímž prezidentem je Hanuš Patera, student psychologie na Filozofické fakultě UP. „Nadšení a nápady studentů jsou pro nás všechny inspirací. Jako prezident si budu klást za cíl nadále pracovat na vytváření studentsky orientovaného a inkluzivního prostředí,“ zdůraznil Martin Procházka.

Setkání Aurora Spring Biannual 2024 zahájila v pondělí večer uvítací recepce v historickém komplexu Neapolské univerzity Fridricha II., která letos slaví 800 let existence. V úterním programu byl kromě volby nového prezidenta kulatý stůl, zaměřený na rozvoj společných mezinárodních studijních programů, či přednášky o participativní demokracii a občanské vědě. Prorektor UP pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka vystoupil jako host kulatého stolu Stakeholder Engagement and Social Entrepreneurship in European Alliances.

Vedle předávání prezidenství byl dalším slavnostním okamžikem včerejšího dne podpis Plánu udržitelného rozvoje Aurory, který vznikl díky práci týmu Sustainable Campus pod vedením Univerzity Palackého.

Dnešek a zítřek bude věnován plenárnímu zasedání vedenému studentkami a studenty. Na ně navážou dílčí jednání prorektorů, výkonných výborů a jednotlivých pracovních skupin. Ta se kromě vzdělávání, vědy a výzkumu zaměří na další společná témata, jako jsou rozvoj IT, zdraví a wellbeing, udržitelnost či komunikace. Kromě členů Studentské rady Aurory na každé z univerzit ještě působí další studentští ambasadoři, kteří se budou moci navzájem poznat během speciálního workshopu.

Začíná setkání Aurora Spring Biannual 2024 v Neapoli

Zástupci UP a dalších členů evropské univerzitní sítě Aurora včera společně zahájili čtyřdenní setkání, které hostí Neapolská univerzita Fridricha II. Během tří následujících dní je čekají diskuze o inovacích ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu, občanské vědě či sociálním podnikání, studentský panel nebo podpis Plánu udržitelného rozvoje. Už dnes odpoledne se také bude hlasovat o novém prezidentovi, kterým by se měl stát rektor UP Martin Procházka (psali jsme zde).

🎥 Hlavní body programu lze sledovat také online – více na aurora.upol.cz.

Sledujte Aurora Spring Biannual Naples 2024 online

Aurora Spring Biannual 2024 je setkání členů evropské univerzitní sítě Aurora. Tentokrát jej hostí Neapolská univerzita Fridricha II. a jeho součástí je mimo jiné volba nového prezidenta této sítě. Na programu je dále například plenární diskuze o inovacích ve vzdělávání a učení a o roli univerzitních aliancí v proměně evropského vysokého školství. Prorektor Michal Malacka pak bude členem panelu Aurora Stakeholder Engagement. Zasedat bude také Studentská rada Aurory, jejíž prezident Hanuš Patera je studentem psychologie na Filozofické fakultě UP. V neposlední řadě se chystá podpis Plánu udržitelného rozvoje Aurory – ten vznikl díky práci týmu Sustainable Campus, který vede právě Univerzita Palackého.

Hlavní body programu (dostupný zde) lze sledovat také online.

Tuesday, May 28th 2024

Mark your calendars for Tuesday, May 28th, 2024, and join us for a series of insightful plenaries on Joint Educational Programmes, Social Entrepreneurship and Innovation, and Participatory Democracy & Citizen Science. This biannual promises enriched discussions and invaluable insights from renowned experts in the field.

I'm an image

 Tackling today’s major global challenges requires an unprecedented scientific, cultural, and technological commitment. European universities can play a decisive role in helping to identify problems and solutions. However, there is a need for innovation in teaching and research in a rapidly changing context in which internationalisation is increasingly relevant as an inclusive and inclusive process. In this panel, we will discuss with experts who will bring their experiences in the field of defining innovative and internationalising educational pathways, focusing on the role of European University Alliances and European joint degrees and programs.

09:30–11:00 (CET) | Join livestream

 

I'm an image

 During the Aurora Inspiring Talks, Prof. Emilie Frenkiel from Université Paris Est Creteil and Prof. Roberto Delle Donne from University Federico II of Naples will lead an enlightening discussion on deliberative democracy and citizen science. This session will explore the pivotal role of Student Citizens’ Assemblies, experimental processes designed to give students a voice on transitioning to sustainability by transposing Climate Citizens’ Assemblies into academic settings. In return, students gain multi-faceted training, deliberate and produce recommendations for living in a more ecological and inclusive society at the level of the university and beyond. The discussion will also cover the broader implementation within Aurora, empowering communities through engagement and collaboration and providing insights into navigating challenges toward a more inclusive, sustainable, and knowledge-driven future.

11:30 – 12:30 (CET) | Join livestream

 

I'm an image
This year, the University of Naples Federico II turns 800 years old and celebrates it with the entire city and our Aurora community. One of the oldest in Europe, the University of Napels Frederico II was the first university institution founded by a secular public authority. A record to be proud of, which owes its origins to the enlightened Frederick II of Svevia, the emperor who 800 years ago, on 5 June 1224, founded the university in which knowledge was made available to anyone in the Kingdom who wished to have access to it, to be “… made wise and shrewd by drawing from the fountain of science and the nursery of sciences”. In the national and international context, Federico II 800′ is a widespread event involving students and the entire federician community in Naples. The celebrations are an opportunity to bridge history and the future, to make the Federico network and its university identity known, disseminated and enhanced.

12:30 – 13:00 (CET) | Join livestream

 

I'm an image

Collaboration and co-creation of educational pathways and research and development activities are priorities for Aurora and European universities. Strategic collaboration between European universities should foster collaboration between territorial partners with different characteristics and different cultural, productive, and scientific missions. We will meet and get to know some of Aurora’s most relevant territorial partners to better understand how to promote innovation, impact, and social entrepreneurship capacity.

14:30 – 16:00 (CET) | Join livestream

 


Wednesday, May 29th 2024

Join us on Wednesday, May 29th, 2024, for Aurora’s student council plenary session! Discover their exciting diversity and inclusion initiatives and hear their innovative recommendations. Don’t miss out!

I'm an image

 The Aurora Student Council (ASC) will present their academic year projects, emphasising diversity and inclusion efforts and policy implementation recommendations. The ASC’s strategic goals will be discussed, followed by a debate on promoting student participation in task teams. The panel aims to engage the general audience in discussions on student involvement in Aurora 2030.

11:30 – 13:00 (CET) | Join livestream

Univerzitní síť Aurora bude volit nového prezidenta, jediným kandidátem je rektor Martin Procházka

Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka by měl od nového akademického roku vést evropskou univerzitní síť Aurora. Do funkce prezidenta bude s největší pravděpodobností potvrzen už na konci května v italské Neapoli, kde proběhne setkání Aurora Spring Biannual 2024. Olomoucký rektor je jediným kandidátem, v září by tak nahradil současného prezidenta, kterým je rektor Islandské univerzity Jon Atli Benediktson.

Univerzita Palackého se stala součástí Aurory v roce 2020, a to na úrovni přidruženého člena. Po roce a půl intenzivní kooperace s dalšími univerzitami se pak v květnu roku 2022 stala plnohodnotným členem globálního univerzitního konsorcia Aurora Network.

Členové Aurory se pravidelně setkávají při konferencích Aurora Biannual. Poslední z nich hostila v říjnu 2023 Univerzita Palackého, další se bude konat od 27. do 30. května na Neapolské univerzitě Fridricha II. Během konference bude mimo jiné zasedat Aurora General Council, jejiž členové budou o novém prezidentovi hlasovat. Poté je naplánovaný oficiální ceremoniál s předáním prezidenství.

„Nemohu předpovídat výsledek volby, ale myslím, že můžeme očekávat pozitivní výsledek. To, že se rektor UP Martin Procházka stane novým prezidentem Aurory, předjímá již jeho nynější pozice president-elect. Na tu byl totiž nominován už na počátku letošního roku, je jediným kandidátem a má zajištěnou většinovou podporu členů Aurora General Council, kteří prezidenta volí,“ říká prorektor pro strategii a vnější vztahy UP Michal Malacka, který zároveň působí na UP v pozici Aurora Strategic Manager.

Na programu Aurora Spring Biannual 2024 je dále například plenární diskuze o inovacích ve vzdělávání a učení a o roli univerzitních aliancí v proměně evropského vysokého školství. Prorektor Michal Malacka pak bude členem panelu Aurora Stakeholder Engagement. Zasedat bude také Studentská rada Aurory, jejíž prezident Hanuš Patera je studentem psychologie na Filozofické fakultě UP. V neposlední řadě se chystá podpis Plánu udržitelného rozvoje Aurory – ten vznikl díky práci týmu Sustainable Campus, který vede právě Univerzita Palackého.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských výzkumných univerzit, které mají přes 260 000 studentů. Společně s přidruženými partnery chtějí posunout evropské vysoké školství dál a společně fungovat jako jeden kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Členské univerzity kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace.

Najít vědecké pracoviště pro spolupráci nebo zahraničního školitele pomáhá projekt Aurora RI

Mapa vědeckých pracovišť a expertních skupin, které je možné jednoduše kontaktovat a využít jejich odbornost a infrastrukturu pro svůj výzkum. Databáze vedoucích, konzultantů, konzultantek, oponentů a oponentek disertačních prací, kteří jsou ochotni pomoci doktorandkám a doktorandům se startem jejich vědecké kariéry. To jsou jen dva z výstupů projektu Aurora Research and Innovation for Societal Impact (Aurora RI), s nimiž se můžete seznámit na jeho prakticky orientované závěrečné konferenci, která se bude konat 13. září v Olomouci.

Projekt Aurora Research and Innovation for Societal Impact (Aurora RI), který uspěl ve výzvě Science With and For Society z rámcového programu H2020, se blíží ke konci. Projekt, určený především pro evropské univerzitní aliance, měl pomoci vytvořit společnou strategii na podporu vědy a výzkumu v souladu s nejnovějším vývojem evropské výzkumné politiky. Po dobu tří let se díky němu mezi partnery z Aurory prohlubovaly vztahy a expertíza v oblastech, jako jsou lidské zdroje, transfer technologií nebo otevřená a občanská věda.

V rámci projektu Aurora RI se univerzity zaměřily také na sdílení vědecko-výzkumné infrastruktury. Na základě podpisu Memoranda o porozumění zapojených univerzit vznikla interaktivní mapa, která slouží k rychlému vyhledání infrastruktury a expertízy na jednotlivých institucích.

Nástroj Aurora Doctoral Pool pak využijí především doktorandi a doktorandky. Jedná se o databázi několika stovek vědkyň a vědců z celé Evropy, kteří jsou ochotni stát se školiteli/školitelkami nebo oponenty/oponentkami disertačních prací. Studujícím nabízí přehledné rozhraní s filtrováním podle univerzit, oborů, nechybí ani konkrétní výzkumná témata a kontakty.

Projekt přinesl výstupy také v oblasti otevřené vědy, občanské vědy nebo lidských zdrojů. Přijďte se s nimi seznámit a naučte se je využívat během půldenní konference Věda se společností a pro společnost. Prakticky orientované příspěvky představí užitečné nástroje i příklady dobré praxe. Setkání se bude konat 13. září od 9 do 13 hodin v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea v Olomouci. Pro účast se předem zaregistrujte (v kalendáři je nutné přejít šipkou doprava na září).

Přečtěte si nový newsletter Aurory na UP a přihlaste se k odběru

Objevte, co plyne ze spolupráce evropských univerzit.

Členství v evropské univerzitní síti Aurora už přineslo UP hodně dobrého – nejen silnější pozici mezi evropskými vysokými školami, ale i spoustu výhod pro její studenty i zaměstnance. Výměnné pobyty, online kurzy, společné projekty, mapa výzkumných pracovišť, databáze školitelů nebo vznikající společný mezinárodní studijní program – to jsou jen některé z nich. Co dalšího se v Auroře děje?

To najdete v novém newsletteru Aurory na UP. Představuje výsledky a dopad práce našich akademiků, vědců, studentů, managementu a nejvyššího vedení Aurory, nechybí tam ani další nabídky spolupráce a pozvánky na zajímavé akce týkající se výzkumu i vzdělávání. 

Přečtěte si newsletter!

Nechte nám svou emailovou adresu v políčku níže a dostanete ho čtyřikrát ročně přímo do své schránky. Přihlaste se do dvoudenní jarní online školy přenositelných dovedností

Tato akce se zaměří na zlepšení vašich schopností v oblasti psaní článků, grantů a životopisů a také na orientaci v procesu získávání místa na fakultě. Poskytneme vám přehled různých formátů pohovorů, se kterými se můžete na své kariérní cestě setkat, a nabídneme vám možnost procvičit si odpovědi na otázky při pohovoru. Kromě toho se budeme věnovat tématům, jako je zapojení veřejnosti, rovnost žen a mužů a efektivní komunikace v akademické a výzkumné sféře.

Jarní škola je zcela zdarma a bude se konat online prostřednictvím Zoomu 9. a 10. května 2024. Je otevřena všem studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia univerzit ze sítě Aurora v rámci oboru STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika).

Chcete-li se zaregistrovat, zašlete prosím e-mail na adresu internationalfarmacia@unina.it do 5. května.

Podrobnosti najdete v PDF.

Spring School Transferable Skill 2024 Flyer